Richtlijn: ADHD (2015)

7. Ondersteuning ouders voor en na diagnostiek-Aanbevelingen

Aanbevelingen

  • Erken als JGZ-professional dat ADHD chronisch kan zijn, waarvoor medicatie ook een wezenlijk onderdeel kan zijn van de behandeling. Dit is essentieel voor het bereiken van een zo optimaal mogelijke medicatietrouw.
  • Psychologische en pedagogische interventies en ondersteuning door hulpverleners dragen, naast frequente controles bij de voorschrijvende arts, bij aan een betere medicatietrouw.
  • Goede samenwerking en afstemming tussen JGZ en voorschrijvend arts, psycholoog, ADHD-coach, hulpverlener, school, ouders en jeugdige en 2e lijn is essentieel. Vraag altijd of de jeugdige zijn medicatie nog gebruikt en geef elke verandering door aan alle betrokkenen.

Lees verder voor de onderbouwing.

Lees verder over de speciële anamnese


Pagina als PDF