Richtlijn: ADHD (2015)

6. Samenwerking, afstemming van zorg-Aanbevelingen

Aanbevelingen

  • Zorg voor een goede samenwerking tussen JGZ en huisarts.
  • Maak samenwerkingsafspraken met ketenpartners zodat zij, na verwijzing, de bevindingen terug koppelen aan de JGZ.
  • Voorlichting aan ouders/verzorgers en leerkrachten is in elke levensfase van het kind noodzakelijk, omdat in elke nieuwe ontwikkelingsfase nieuwe situaties ontstaan die specifieke kennis en vaardigheden vereisen.
  • Zorg voor (bij) scholing voor het onderwijs, voor de JGZ en de huisartsen op het gebied van ADHD-symptomen en comorbiditeit en hoe hiermee om te gaan in de thuissituatie en op school.
  • Omdat omgevingsfactoren invloed hebben op het goed kunnen functioneren van het kind, is het belangrijk dat ouders en leerkrachten zich bewust zijn van de invloed die zij kunnen hebben op veranderingen in het gedrag van het kind.
  • Het betrekken van ouders en leerkrachten moet onderdeel zijn van signalering, screening en verdere diagnostiek en behandeling van jeugdigen met mogelijk ADHD. Belangrijk is elkaar ieder vanuit hun eigen kennis en kunde respecteren, informeren en de voortgang regelmatig wordt gemonitord en geëvalueerd.

Lees verder voor de onderbouwing.


Pagina als PDF