Richtlijn: ADHD (2015)

3. Selectie van generieke signaleringsinstrumenten-Aanbevelingen

In de JGZ worden signaleringsinstrumenten breed ingezet. In deze richtlijn zijn dat instrumenten voor het opsporen van psychosociale problemen bij jeugdigen. Deze hebben een brede focus op psychosociale en ontwikkelings- en gedragsproblemen. Het doel hiervan is de ontwikkeling van het kind en de jeugdige te monitoren en mogelijke ontwikkelings- en gedragsproblemen op te sporen.

Aanbevelingen generieke signaleringsinstrumenten voor kinderen jonger dan 6 jaar

 • Bij de jongste groep kinderen (van 6 tot 14 maanden) kan geen enkel instrument voor signalering van psychosociale problematiek worden aanbevolen.
 • De werkgroep beveelt aan om de SDQ te gebruiken in de JGZ voor het signaleren van psychosociale problemen bij jeugdigen in de leeftijd van 3 jaar en 9 maanden tot 6 jaar, bij een vermoeden van deze problemen en als aanvulling op de contactmomenten.
 • In de leeftijd van 36 en 45 maanden geniet het gebruik van de SDQ de voorkeur ten opzichte van de KIPPPI, vanwege te geringe sensitiviteit van de KIPPPI.
 • Aanbevolen wordt om na te gaan of het gebruik van vragenlijsten bij kinderen in deze leeftijdsfase niet ten koste gaat van de tijd die besteed moet worden aan andere zaken tijdens het contactmoment (bijvoorbeeld 3 jaar en 9 maanden: vaccinatie, overgang van kleuter- naar basisschool, overdracht naar 4-19 jarigen zorg). Als dit het geval is: plan dan een extra contactmoment.
 • Het invullen van een vragenlijst door ouders kan dienen als voorbereiding voor het consult en kan leiden tot een zinvol gesprek over de psychosociale ontwikkeling van het kind.
 • Vanwege de gebruiksvriendelijkheid van de ASQ:SE beveelt de werkgroep meer onderzoek naar de validiteit van dit instrument aan in de Nederlandse populatie.

Aanbevelingen generieke signaleringsinstrumenten jeugdigen van 6 jaar en ouder

Aanbevolen

 • De werkgroep beveelt aan om de SDQ te gebruiken in de JGZ voor het signaleren van psychosociale problemen bij jeugdigen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar, bij een vermoeden van deze problemen en als aanvulling op het Periodiek Geneeskundig Onderzoek.
 • Het gebruik van een instrument als de SDQ kan een voorbereiding van het consultatieve gesprek zijn.
 • Omdat het invullen van de SDQ voor ouders een emotionele belasting kan vormen, dient dit altijd in combinatie met persoonlijk contact plaats te vinden, bijvoorbeeld tijdens het contactmoment bij de JGZ, of alleen op indicatie naar aanleiding van vragen/zorgen.

 Niet aanbevolen

 • De DAWBA wordt niet aanbevolen voor gebruik in de JGZ-praktijk. Het instrument heeft een te lange afname tijd en de Nederlandse versie is nog niet onderzocht.
 • De werkgroep beveelt de PSC niet aan. Er is meer onderzoek nodig naar dit instrument en een vertaling in het Nederlands.

Lees verder voor de onderbouwing.


Pagina als PDF