Richtlijn: Vroeg en/of small voor gestational age (SGA) geboren kinderen (2013)

Lijst met afkortingen

AGA

appropriate for gestational age: normaal gewicht voor de zwangerschapsduur

AJN

Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland

ASS

autismespectrumstoornis

ASQ

Ages and Stages Questionnaire

AT

rond de uitgerekende datum (à terme) geboren

BITSEA

Brief Infant-Toddler Social and Emotional Assessment

BPD

bronchopulmonale dysplasie

BSID-II

Bayley Scales of Infant Development

BTP

basistakenpakket

CBCL

Child Behavior Checklist

CLD

Chronic Lung Disease, chronische longziekte

CELF-P

Clinical Evaluation of Language Fundamentals

CP

cerebrale parese

DMO-protocol

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling-protocol, vragenlijst bij Samen Starten

EPD

elektronisch patiëntendossier

GA

gestational age

EBRO

Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling

IBA-IP

Infant Behavioral and Assessment and Intervention Program

ICQ

Infant Characteristics Questionnaire

IHDP

Infant Health Development Program

IVH

intraventriculaire hemorragie

JGZ

jeugdgezondheidszorg

KIPPPI

Kort Instrument voor Psychologische en Pedagogische Probleem Inventarisatie

LFUPP

Leiden Follow-Up Project van Prematuren

LNF

Landelijke Neonatale Follow-Up (werkgroep)

MDI

Mental Development Index

MOSAIC

Models of OrganiSing Access to Intensive Care for very preterm births

NEC

necrotiserende enterocolitis

NCJ

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

NICU

Neonatale intensive care unit

NIDCAP

Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program

NVK

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

OMS

Orde van Medisch Specialisten

PBIP

Parent Baby Interaction Program

PDI

Psychomotor Development Index

PGO

periodiek gezondheidsonderzoek

PHVD

post-hemorragische ventrikeldilatatie

POPS

Project On Preterm and Small-for-gestational age infants

PRN

Perinatale Registratie Nederland

PVL

periventriculaire leukomalacie

RCT

randomized controlled trial

ROP

Retinopathy of Prematurity, prematurenretinopathie

RSV

respiratoir syncytieel virus

SDQ

Strengths and Difficulties Questionnaire

SGA

small for gestational age, te licht voor de zwangerschapsduur

ToP

Transmurale Ontwikkelingsondersteuning voor Prematuur geboren kinderen en hun ouders

VOBO

Vragenlijst Onvervulde Behoefte aan Opvoedingsondersteuning

VOC

Vereniging van Ouders van Couveusekinderen

WPPSI-R

Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Revised (IQ-test)

Pagina als PDF