Richtlijn: Overgewicht (2012)

3. Verwijzen-Aanbevelingen

Kinderen met verdenking op een medische oorzaak voor het overgewicht, kinderen met obesitas en kinderen met hypertensie worden naar de huisarts/kinderarts verwezen (zie ook de NHG-Standaard en CBO-richtlijn Obesitas). Kinderen met een medische oorzaak voor het overgewicht (< 2%) hebben meestal iets bijzonders, bijvoorbeeld dysmorfieën, verminderde lengtegroei, laag IQ, kenmerken van het syndroom van Cushing of dikmakende medicatie (bijvoorbeeld glucocorticoïden, sommige anti-epileptica, anticonceptiepil). Kinderen die al bij een professional buiten de JGZ met succes voor het overgewicht behandeld worden (bijvoorbeeld bij de diëtist) blijven daar onder behandeling.

Tabel 2. Afkapwaarden (P95) voor hypertensie voor systolische en diastolische bloeddruk (aangepast van The Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure in Children and Adolescents, Pediatrics 2004). Indien nodig kan een exacte berekening naar geslacht, leeftijd en lengte via het Digitaal Dossier verricht worden.

Leeftijd (jaren)

Systole (mmHg)

Diastole (mmHg)

Leeftijd (jaren)

Systole (mmHg)

Diastole (mmHg)

5 111 71 12 123 81
6 114 74 13 126 81
7 114 76 14 128 83
8 116 78 15 131 83
9 118 79 16 134 85
10 119 80 17 135 85
11 121 80 18 135 85

Aanbevelingen

  • Het wordt aanbevolen kinderen met obesitas naar de huisarts/kinderarts te verwijzen om comorbiditeit uit te sluiten (hypertensie, afwijkend vetspectrum, glucose-intolerantie).
  • Het wordt aanbevolen om bij kinderen met overgewicht vanaf 5 jaar de bloeddruk te meten. 
  • Het wordt aanbevolen kinderen met overgewicht en comorbiditeit (bv. hypertensie) naar de kinderarts te verwijzen (al dan niet via de huisarts, afhankelijk van regionale afspraken). 
  • Het is van belang om na te gaan of ouders/verzorgers de afspraak bij huisarts of kinderarts zijn nagekomen.
  • In afwachting van de Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) overgewicht wordt aanbevolen om regionale ketenafspraken te maken.
  • Het is van belang om afspraken met de kinderarts/huisarts te maken voor follow-up en terugvalpreventie.

Lees verder voor de onderbouwing.


Pagina als PDF