Visus-trainingen

Het tijdig onderkennen van visuele stoornissen is een belangrijke taak voor de JGZ professional. Sinds 1 juli 2011 zijn de onderwijsactiviteiten van de Stichting Tijdig Onderkennen van Visuele Stoornissen (TOV) ondergebracht bij het opleidingsinstituut de NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health). Het volgen van de wetenschappelijke ontwikkelingen en het stimuleren van onderzoek is overgedragen aan het NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid).

Een nieuwe opzet Visus en VOV onderwijs

Tegenwoordig is dankzij de Profielopleiding Jeugdgezondheidszorg en de Introductiecursus (de eerste module van de Opleiding Jeugdgezondheidszorg) een nieuwe opzet van VOV en Visus onderwijs mogelijk.

VisusInstructeurs

De nieuwe opzet bestaat uit het opleiden van VisusInstructeurs (VI’s), analoog aan de van Wiechen instructeurs. Iedere organisatie zou een VI of opleider moeten hebben, die naast regelmatige scholingen in de organisatie ook de training on the job kan uitvoeren bij (nieuwe) medewerkers. Een opgeleide VI wordt opgenomen in het Register Gecertificeerde Visusinstructeurs bij het NCJ en moet zich 1x per 5 jaar herregistreren.

Hoe ziet de nieuwe opzet van het onderwijs eruit?

Binnen organisaties is steeds meer aandacht voor opleiden en de nieuwe opzet van het visus onderwijs past hier goed bij. Het onderwijs Visus en VOV voor JGZ professionals bestaat uit verschillende onderdelen en kan op verschillende niveaus worden ingezet. De Train-de-Trainer (TdT) workshop voor VisusInstructeurs vormt de laatste verplichte scholing om gecertificeerd VI te worden.

Beschikbare Visus VOV trainingen en toetsingsmomenten 

Dagdeel Visus VOV binnen de introductiecursus (voor startende JGZ artsen)
NSPOH e-learning (opleiding Jeugdarts)
KPB visus (minimaal 1x opleiding jeugdarts en tijdens workshop TdT)
NSPOH cursusdag Een ogenblik voor het Oog
NSPOH Training on the job (optioneel)
NSPOH Train de Trainer workshop voor Visusinstructeurs (TdT)

Wie kunnen VisusInstructeur worden?

In de route om Visusinstructeur (VI) te worden, wordt onderscheid gemaakt tussen artsen die in de oude of nieuwe situatie zijn opgeleid.

Opleiding JGZ Nieuwe situatie

  • Jeugdartsen KNMG en Artsen M&G, en/of opleiders. In de nieuwe opleiding hebben zij onderwijs gevolgd vanuit de introductiecursus JGZ, hebben zij de e-learning visus gedaan, zijn tweemaal met een KPB-visus getoetst op de opgedane kennis en hebben meer dan 3 jaar werkervaring binnen de JGZ. Deze artsen kunnen rechtstreeks de NSPOH workshop TdT (1 dagdeel) volgen binnen de terugkomdagen voor opleiders, om te worden opgenomen in het Register Gecertificeerde Visusinstructeurs bij het NCJ.
  • Artsen JGZ hebben alleen de introductiecursus JGZ gevolgd en hebben meer dan 3 jaar werkervaring binnen de JGZ. Om te worden bijgeschreven in het NCJ register moeten zij, voorafgaand aan de workshopTdT, de NSPOH module ‘Een ogenblik voor het Oog’ volgen. Deze module komt inhoudelijk overeen met het voormalige TOV onderwijs.

Oude situatie:

  • Jeugdartsen KNMG (verkorte opleiding), artsen M&G, en artsen JGZ (applicatiecursus) TOV opgeleid én langer dan 3 jaar werkzaam binnen de JGZ kunnen direct de workshop TdT volgen, waarna zij worden ingeschreven in het NCJ register.
  • Jeugdartsen KNMG (verkorte opleiding), artsen M&G en artsen JGZ (applicatiecursus), langer dan 3 jaar werkzaam binnen de JGZ, die alleen zijn ingewerkt door een collega of orthoptist, volgen eerst de NSPOH module ‘Een ogenblik voor het Oog’ voorafgaand aan de workshop TdT.

In het stroomdiagram zijn de verschillende routes visueel weergegeven.

Herregistratie eisen NCJ Register Gecertificeerde Visusinstructeurs

Een registratie in het NCJ Register Gecertificeerde Visusinstructeurs is vijf jaar geldig. Aan de opname in dit Register zijn geen kosten verbonden.

VI’s die in aanmerking willen komen voor herregistratie hebben minimaal in de vijfjarige registratie periode:
30 KPB’s afgenomen, 2 groepstrainingen gegeven en 3 van de 5 jaarlijkse terugkomdagen voor VI gevolgd. Op deze terugkomdagen wordt o.a. gewerkt met videofragmenten, entree kennis toetsen en praktisch oefenen. De eerste terugkomdag vindt begin 2015 plaats. Opgeleide VI's ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Financiën

Uiteindelijk zal deze manier van het trainen van professionals in het uitvoeren van het VOV en visusonderzoek kosteneffectiever blijken en tijdswinst opleveren ten opzichte van de oude situatie. Het is niet meer nodig om apart kinderen op te roepen voor een training on the job. De VI kan binnen de spreekuren of op indicatie reguliere spreekuren bijwonen om de professional te instrueren of te toetsen. Tevens wordt van de VI verwacht, dat hij 2x per 5 jaar een groepstraining geeft aan alle professionals binnen de organisatie. Deze training kan plaatsvinden tijdens al geplande scholingsmomenten.

De kosten van de Module Een ogenblik voor het Oog bedragen €385 (hele dag).
De kosten van de Train-de-Trainer workshop voor Visusinstructeurs bedragen €200 (dagdeel).
(Prijspeil 1 januari 2014)

Deel dit met je netwerk