Adviescommissie OVS

De Stichting Tijdig Onderkennen van Visuele Stoornissen (TOV) heeft per 1 januari 2012 haar taken aan het NCJ overgedragen. Daarop is de Adviescommissie Opsporing Visuele Stoornissen bij het NCJ van start gegaan. De Adviescommissie houdt de inhoudelijke ontwikkelingen met betrekking tot (tijdige opsporing van) visuele stoornissen ten behoeve van de JGZ bij. Ook monitort zij de kwaliteit van cursussen en trainingen op het gebied van tijdige onderkenning van visuele stoornissen en stimuleert zij onderzoek, monitoring, evaluatie en effectmeting, op het terrein van de VOV (VOV-methode en Visus). De Adviescommissie adviseert hierover het NCJ. De commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en zes leden die op grond van hun expertise zijn benoemd op persoonlijke titel.

Voorzitter:

  • mevrouw drs. H.W.M. van Velzen - Mol, arts M&G

Leden:

  • mevrouw drs. E.J.C. Coenen-van Vroonhoven, jeugdarts KNMG
  • mevrouw drs. H.M. van Minderhout, orthoptist/wetenschapper
  • de heer drs. M.J. de Vries, (revalidatie)oogarts
  • mevrouw drs. T. Sjoerdsma, orthoptist
  • mevrouw drs. V. Iyer, arts M&G
  • mevrouw S.Y. Luijer, stafverpleegkundige


Het NCJ ontwikkelde i.s.m. Stichting TOV de brochure Zicht op het zien van uw kind, ook in een versie voor leerkrachten.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Jan van den Brule

Telefoon: 06 - 13 14 42 60

E-mail: jvdbrule@ncj.nl