Ontwikkelingsonderzoek BFMT

Ontwikkelingsonderzoek wordt uitgevoerd om de ontwikkeling te volgen, om bedreigende factoren te signaleren en problemen en stoornissen op tijd op te sporen. Ouders worden hierbij nadrukkelijk betrokken. Daarbij is het van belang dat jeugdartsen en jeugdverpleegkundige, die het ontwikkelingsonderzoek uitvoeren over voldoende kennis beschikken.

Het NCJ heeft de taak ontwikkelingsonderzoek in de JGZ te bevorderen, vroegtijdig opsporen van ontwikkelingsproblemen en -stoornissen te stimuleren en het ondersteunen van de verwijzing op dit gebied alsmede het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar ontwikkeling. Het NCJ doet dit op advies van de Adviescommissie Ontwikkelingsonderzoek die door het NCJ wordt gefaciliteerd. 

Ter ondersteuning van de uitvoering van het ontwikkelingsonderzoek in de JGZ coördineert het NCJ de vraagbaak voor JGZ-organisaties. In het kader van de richtlijn Motorische Ontwikkeling zullen nieuwe activiteiten ontwikkeld worden.

Handboek ontwikkelingsonderzoek

In 2005 is een nieuw handboek voor ontwikkelingsonderzoek in de jeugdgezondheidszorg verschenen met het Van Wiechenonderzoek en de Baecke-Fassaert Motoriektest voor kleuters. Dit handboek is te verkrijgen bij uitgeverij Van Gorcum: Ontwikkelingsonderzoek in de jeugdgezondheidszorg. Het Van Wiechenonderzoek - De Baecke-Fassaert Motoriektest. M.S. Laurent de Angulo, E.A.Brouwers-de Jong et al (Red.) ISBN 90 232 4191 6. Prijs € 57,25

Onderzoeksschema's downloaden

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Yvonne Vanneste

Telefoon: 06 - 83 77 83 91

E-mail: yvanneste@ncj.nl

Implementatie

In het kader van de richtlijn Motorische Ontwikkeling wordt de implementatie van BFMT verder ingevuld.