Leerl@bs

Leerl@bs prikkelen JGZ-professionals om kennis te maken met actuele JGZ-thema's en met plezier te werken aan persoonlijke professionele ontwikkeling. 

Professionalisering mét de professional

Tijdens eenmalige en kortdurende leerl@bs (maximaal 2 uur) worden professionals geïnspireerd om stil te staan bij hun professionele identiteit, die gerelateerd wordt aan actuele thema's binnen de JGZ-sector. Hierbij wordt onder meer samengewerkt met JGZ-organisaties en de beroepsverenigingen. Zo kan binnen de leerl@bs gebruik worden gemaakt van de JGZ-experience, ontwikkeld in het innovatieatelier. Leerl@bs kunnen ook op maat worden ingezet op congressen, gericht op JGZ-professionals. 

Bekijk de agenda voor geplande leerl@bs of neem voor meer informatie contact op met Ellen-Joan Wessels. 

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Ellen-Joan Wessels

Telefoon: 06 - 13 27 67 62

E-mail: ejwessels@ncj.nl