JGZ Interventiebibliotheek

De interventiebibliotheek van het NCJ geeft informatie over erkende preventieve interventies die uitgevoerd (kunnen) worden door de JGZ. Deze interventies zijn door de Erkenningscommissie Interventies beoordeeld en erkend als theoretisch goed onderbouwd of effectief.
Moeders Informeren Moeders (MIM)
MIM is een programma voor moeders met een eerste kind tussen 0 en 18 maanden. Getrainde vrijwilligers (ervaren moeders) gaan maandelijks op bezoek bij de moeders en praten aan de hand van een praatpapier en beeldmateriaal met hen over de opvoeding en..
M@ZL op het MBO
De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) op het MBO heeft als doel om ziekteverzuim onder MBO-studenten te verlagen. Het aanscherpen van het ziekteverzuimbeleid gaat vooraf aan het kunnen signaleren van de individuele student...
M@ZL op het VO
M@ZL (Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling) is een methodiek die door scholen en jeugdgezondheidszorg kan worden toegepast om middelbare scholieren met (verhoogd) ziekteverzuim vroegtijdig te signaleren en te begeleiden. M@ZL is toepasbaar..
Opvoeden & zo
Opvoeden & Zo is een laagdrempelige cursus voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar. In de cursus leren ouders omgaan met alledaagse opvoedingsvragen en beginnende opvoedingsproblemen. De cursus bestaat uit zes groepsbijeenkomsten waarin zes..
OUDERS van tegendraadse jeugd
Het programma OUDERS van Tegendraadse jeugd (OvTJ) richt zich op de ouders van jeugdigen tussen de 8 en 16 jaar met (verhoogd risico op) strafbaar gedrag. Het programma bestaat uit 8 opvoedingsondersteunende interventies oplopend van licht tot..
Overbruggingsplan
Het Overbruggingsplan biedt kinderen met overgewicht en hun ouders, passende ondersteuning om de leefstijl in het gezin te verbeteren. Om daarmee verdere gewichtstoename van het kind, in vergelijking met de lengtetoename, te voorkomen. Het..
SamenStarten
SamenStarten wordt door JGZ-organisaties toegepast om de psychosociale ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte te bevorderen. Kenmerkend is de samenwerking tussen partners in het brede jeugddomein, het gebruik van het bijbehorende protocol en de..
Shantala Babymassage Individueel
Shantala Babymassage Individueel richt zich op het vergroten van de sensitiviteit van de moeder tijdens de verzorging van de baby. De interventie is voor moeders die een risico hebben op laag sensitief opvoedgedrag met een baby van 6 weken tot 9..
Smakelijke eters
Smakelijke Eters is een praktische workshop waarin de workshopleider actief met ouders van kinderen in de leeftijd van 4 maanden tot 4 jaar aan de slag gaat. Smaakontwikkeling staat centraal en is belangrijk om gevarieerd te leren eten en vormt..
Stevig Ouderschap
Stevig ouderschap geeft gezinnen met een minder makkelijke start een steuntje in de rug. Met circa vier prenatale en 6 tot 10 postnatale huisbezoeken (tot de kinderleeftijd van twee jaar) van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige worden ouders..