Home-Start

8 april 2019

Beschrijving

Home-Start is een laagdrempelig, preventief programma waarin getrainde vrijwilligers ouders helpen hun opvoedvaardigheden en sociale netwerk te vergroten.

Doel

Het doel van Home-Start is het vergroten van de (ervaren) opvoedcompetentie van ouders met tenminste één kind in de leeftijd van 0-7 jaar bij alledaagse opvoedvragen en het versterken van de sociale steun vanuit hun netwerk waardoor het ontstaan van (emotionele en gedrags)problemen bij kinderen kan worden voorkomen. Dit wordt bereikt door: 1. De opvoedcompetentie van de ouders is vergroot; 2. Ouders voelen zich beter toegerust om om te gaan met alledaagse opvoedvragen door toename van kennis, inzicht en vaardigheden; 3. De ervaren steun van het sociale netwerk van het gezin is versterkt;

Doelgroep

Home-Start richt zich op ouders die alledaagse opvoedvragen hebben, zich niet voldoende competent voelen in de opvoeding en niet of nauwelijks steun ervaren vanuit hun omgeving. In het gezin is tenminste 1 kind onder de 7 jaar.

Aanpak

Een vrijwilliger, die zelf ook opvoedervaring heeft, biedt ouders wekelijks tijdelijke lichte opvoedondersteuning, praktische opvoedhulp en vriendschappelijk contact. Met de vrijwilliger is het netwerk van ouders tijdelijk uitgebreid. De vrijwilliger stimuleert het leggen en/of versterken van contacten met anderen en leert hen gebruik te maken van voorzieningen in de wijk. De uitgangspunten voor de vrijwilliger zijn: • Vraaggericht • Empowerment • Tijd en aandacht • Gelijkwaardigheid en vertrouwen De vrijwilliger biedt een luisterend oor, denkt mee over opvoedingsvraagstukken en informeert vanuit de eigen ervaring of waar bruikbare informatie over opvoeden te vinden is. Door het samen doen van activiteiten binnens- en buitenshuis, al dan niet met de kinderen, ondersteunt de vrijwilliger op een praktische manier en fungeert de vrijwilliger als rolmodel. Door het verkennen van voorzieningen in de wijk leren de ouders gebruik te maken van deze voorzieningen en worden de mogelijkheden om het netwerk uit te breiden vergroot.

Erkenning

Effectief volgens goede aanwijzingen

Meer informatie

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de Databank Effectieve Interventies van het NJi.

Contact

Vereniging Humanitas: info@home-start.nl, 020-5231100

Deel dit met je netwerk