SamenStarten

29 november 2018

Beschrijving

SamenStarten wordt door JGZ-organisaties toegepast om de psychosociale ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte te bevorderen. Kenmerkend is de samenwerking tussen partners in het brede jeugddomein, het gebruik van het bijbehorende protocol ontwikkeld door de Dienst Maatschappelijke Ondersteuning (het DMO-Protocol, hierna DMOP genoemd) en de deskundigheidsbevordering door middel van Video Interactie Begeleiding (VIB). Aan de hand van de vijf domeinen (competentie van de ouders, rol van de partner, sociaal netwerk, gebeurtenissen en omstandigheden en het welbevinden van het kind), wordt de gehele opvoedingssituatie in kaart gebracht en systematisch gevolgd. De SamenStarten-organisatie stelt op basis van de vijf domeinen een sociale kaart op om eventuele lacunes in het zorgaanbod te ontdekken en verwijzingen zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.

Doel

Het doel van SamenStarten is het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen, door onder andere het inventariseren van de risico- en beschermende factoren, het volgen van de opvoedingssituatie, het bekrachtigen van de ouderlijke competenties en de toeleiding naar zorg op maat.

Doelgroep

SamenStarten is bedoeld voor alle ouders met kinderen van nul tot vier jaar. SamenStarten richt zich daarnaast op de professionals binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ-professionals) als intermediaire doelgroep.

Aanpak

Vanaf de geboorte is aandacht voor de ontwikkeling van kinderen binnen de brede context. Door het vanuit empowerment bespreken van de vijf domeinen en vervolgens naar behoefte van de ouders zorg op maat te bieden. De JGZ-professional en de ouders maken samen het plan van aanpak. Voor het bieden van zorg op maat wordt samengewerkt met samenwerkingspartners.

Onderzoek

Ouders ervaren (door SamenStarten) een betere aansluiting van zorg bij hun wensen op verschillende zorgaspecten (de attitude van de professional, een empowerment gerichte benadering en het monitoren van de brede opvoedingscontext). Het DMOP draagt bij aan het eerder signaleren van risico’s op sociaal-emotionele problematiek (Tarone-Ware test P-waarde= .008) en gezinnen waar extra ondersteuning nodig is.

Erkenning

Goed onderbouwd

Meer informatie

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de Databank Effectieve Interventies van het NJi of in de I-database van het RIVM/Centrum Gezond Leven.

Contact

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid: Natascha Hensen (samenstarten@ncj.nl, 06 - 53 97 56 39)

Deel dit met je netwerk