OUDERS van tegendraadse jeugd

4 november 2016

Beschrijving

Het programma OUDERS van Tegendraadse jeugd (OvTJ) richt zich op de ouders van jeugdigen tussen de 8 en 16 jaar met (verhoogd risico op) strafbaar gedrag. Het programma bestaat uit 8 opvoedingsondersteunende interventies oplopend van licht tot zwaarder. Het versterkt opvoedvaardigheden van ouders (toezicht houden, samen problemen oplossen, grenzen stellen, positieve bekrachtiging en ouderlijke betrokkenheid) en beoogt dat ouders sociale steun zoeken en ontvangen bij de opvoeding van hun kind.

Doel

Jeugdigen krijgen voldoende ondersteuning van hun ouders om (herhaling van) strafbaar gedrag te voorkomen. Het programma versterkt opvoedvaardigheden van ouders (toezicht houden, samen problemen oplossen, grenzen stellen, positieve bekrachtiging en ouderlijke betrokkenheid) en beoogt dat ouders sociale steun zoeken en ontvangen bij de opvoeding van hun kind.

Doelgroep

Het programma OUDERS van Tegendraadse jeugd (OvTJ) richt zich op de ouders van jeugdigen tussen de 8 en 16 jaar met (verhoogd risico op) strafbaar gedrag.

Aanpak

OvTJ is een programma bestaande uit 8 opvoedingsondersteunende interventies oplopend van licht tot zwaarder. Dit zijn de: • Opvoedworkshops • Opvoedgesprekken 12 min • Opvoedgesprekken 12plus • Oudercursus • Oudertraining • Individuele oudertraining 12 min • Individuele oudertraining 12 plus • OUDERS van een jeugdgroep. Om ouders te motiveren en toe te leiden zijn er inleidende themabijeenkomsten. Met behulp van een toeleidinginstrument wordt bepaald welke interventie binnen het programma OvTJ het best past bij de ouders.

Onderzoek

Door de Universiteit Utrecht is er in 2010 een veranderingsonderzoek (Opvoedworkshops) en een effectonderzoek met een quasi-experimentele opzet (Oudertrainingen) gedaan. In het effectonderzoek naar de oudertraining werden verschillende veranderingen gemeten. Zo verbeterde de ervaren competentie in opvoeden van de ouders en was een half jaar na afsluiting van de training ook het toepassen van ‘harde’ disciplinering afgenomen. Daarnaast heeft de Oudertraining gevolgen voor de eigen problemen van ouders. Zo nam angstig/depressief gedrag af en bij de ouders die álle bijeenkomsten volgden nam het agressieve gedrag af. Op langere termijn blijkt ook de mate van regeloverschrijdend gedrag door ouders af te nemen. Ook jongeren zelf rapporteren een afname van het aantal door hen gepleegde vermogensdelicten en vandalisme dat is toe te schrijven aan de Oudertraining.

Erkenning

Goed onderbouwd

Meer informatie

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de Databank Effectieve Interventies van het NJi.

Contact

JSO expertisecentrum jeugd samenleving en opvoeding: Nita van Veluw (n.van.veluw@jso.nl, 078 639 19 04)

Deel dit met je netwerk