Smakelijke eters

11 mei 2019

Beschrijving

‘Smakelijke Eters’ is een praktische workshop waarin de workshopleider actief met ouders van kinderen in de leeftijd van 4 maanden tot 4 jaar aan de slag gaat. In de workshop staat de smaakontwikkeling bij kinderen centraal. Smaakontwikkeling is belangrijk om gevarieerd te leren eten en vormt daarmee de basis van een gezond voedingspatroon. Het doel van de workshop is om ouders bewust te maken van wat er allemaal bij smaak komt kijken en hen handvatten te geven om binnen de opvoeding de smaakontwikkeling te stimuleren en daarmee een gezond eetpatroon bij hun kind te realiseren. De workshop duurt twee uur en is voor alle ouders met kinderen tussen 4 maanden en 4 jaar toegankelijk.

Doel

Ouders zijn bewust van het belang van smaakontwikkeling en hebben handvatten gekregen om binnen de opvoeding de smaakontwikkeling van hun kind(eren) te stimuleren. Via de ouders willen we bijdragen aan een gezond eetpatroon van kinderen in de leeftijd van 4 maanden tot 4 jaar.

Doelgroep

Ouders van kinderen in de leeftijd van 4 maanden tot 4 jaar oud.

Aanpak

‘Smakelijke eters’ is een twee uur durende workshop waarin de workshopleider actief met ouders aan de slag gaat. Aan de hand van verschillende smaakproeven ervaren ouders wat een kind meemaakt als het iets nieuws proeft. Daarnaast worden discussies tussen ouders gestimuleerd en tips/adviezen uitgewisseld. De workshopleider geeft achtergrondinformatie en tips.

Onderzoek

De in 2017 geactualiseerde workshop is getest door een aantal kinderdiëtisten, waarbij ook deelnemers hun mening hebben gegeven over de workshop (bij onderdeel 2 bij materialen is meer te lezen over wat de actualisatie inhoudt). Uit deze evaluatie bleek dat de inhoud en het niveau van de workshop goed aansluit bij de behoefte van de deelnemers. Deelnemers gaven na afloop aan meer te weten over een gezond eetpatroon en bewuster te zijn van het belang van smaakontwikkeling en het eigen voorbeeldgedrag. Tot slot gaven deelnemers aan meer zelfvertrouwen te hebben gekregen dat zij de smaakontwikkeling van hun kind konden stimuleren.

Erkenning

Goed onderbouwd

Meer informatie

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de I-database van het RIVM/Centrum Gezond Leven.

In de I-database wordt bij sommige interventies ook aangegeven waar ze gebruikt worden.

Contact

Voedingscentrum: Karen van Drongelen (drongelen@voedingscentrum.nl, 070-3068888)

Deel dit met je netwerk