Veilig groot worden

19 december 2017

Beschrijving

Veilig groot worden is een preventiemethodiek gericht op het voorkomen van ongelukken bij kinderen van 0-4 jaar. Veilig groot worden is een combinatie van mondelinge, schriftelijke en digitale voorlichting en wordt gedragen door de jeugdgezondheidszorg, kraamzorg en verloskundigen. De aanpak is gefaseerd en sluit aan bij de ontwikkeling van het kind. De methode is in 2014 herzien; naast update van de materialen is de voorlichting uitgebreid naar zwangere vrouwen. Zij ontvangen via verloskundigen een productinformatiefolder, vervolgens komt de kraamzorg met folders over veilig slapen en tips in de praktijk, en vervolgens besteedt de jeugdgezondheidszorg op 3 momenten aandacht aan veiligheidsissues die op een bepaalde leeftijd spelen. Voor alle leeftijden (zwangerschap en kinderen 0-4 jaar) wordt er digitaal voorlichting gegeven via de website www.veiligheid.nl/kinderveiligheid (externe link), Facebookgroep Veilig Opgroeien en diverse andere (online) kanalen.

Doel

Het hoofddoel van Veilig groot worden is dat ouders daar waar nodig effectieve veiligheidsmaatregelen nemen om hun kinderen te beschermen tegen ongevallen in en om het huis, zoals vallen van hoogte, wiegendood, verbrandingen en vergiftigingen.

Doelgroep

De interventie is bedoeld voor (aanstaande) ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar, met nadruk op ouders van een eerste kind.

Aanpak

De methodiek combineert schriftelijke, mondelinge en digitale voorlichting via zorgprofessionals als direct gericht aan (aanstaande) ouders zelf. De kern van de interventie is de basisvoorlichting over de belangrijkste risico’s per ontwikkelingsfase.

Onderzoek

Uit effectevaluaties van de Veiligheidsinformatiekaarten (2007) blijkt dat er aanwijzingen zijn voor de effectiviteit van de Veilig groot worden methodiek ten aanzien van een aantal veiligheidsgedragingen van ouders. Ten behoeve van de doorontwikkeling zijn in 2013 en 2014 behoeften en wensen van ouders en professionals en geïnventariseerd. Dit heeft onder andere geleid tot uitbreiding van de voorlichting naar aanstaande ouders, update van inhoud en vorm van de informatiefolders en een digitale uitbreiding van de voorlichtingsmaterialen om te faciliteren dat voorlichting meer op maat en flexibel ingezet kan worden. Voor een actueel inzicht in het gebruik van de interventie en optimalisatie van de implementatie, worden de (intermediaire) doelgroepen vanaf 2015 (twee)jaarlijks bevraagd.

Erkenning

Goed onderbouwd

Meer informatie

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de Databank Effectieve Interventies van het NJi of in de I-database van het RIVM/Centrum Gezond Leven.

In de I-database wordt bij sommige interventies ook aangegeven waar ze gebruikt worden.

Contact

VeiligheidNL: Ellen Kemler (e.kemler@veiligheid.nl , 020-5114511)

Deel dit met je netwerk