Zwanger, bevallen, een kind

29 september 2016

Beschrijving

Zwanger, bevallen, een kind (ZBK) is een universele preventieve interventie voor aanstaande ouders. De interventie is bedoeld voor alle zwangeren en hun partners (of nauw betrokken belangrijke anderen) vanaf 20 weken zwangerschap. Het programma bestaat uit tien bijeenkomsten die worden geleid door een multidisciplinair team docenten: bewegingsdocenten, jeugdverpleegkundigen, verloskundigen, lactatiekundigen en pedagogisch adviseurs. De interventie biedt een combinatie van zwangerschapsbegeleiding, voorbereiding op de bevalling en voorbereiding op het ouderschap.

Doel

Het doel van de cursus is het stimuleren van een gezonde (zowel fysieke als emotionele) ontwikkeling van het (ongeboren) kind. De cursus moet stress en angst bij (aanstaande) ouders verminderen en (aanstaande) ouders fysiek en sociaal-emotioneel voorbereiden op (veranderingen tijdens) de zwangerschap, bevalling en het ouderschap.

Doelgroep

Zwanger, bevallen, een kind (ZBK) is een preventieve cursus voor aanstaande ouders (v.a. 20 weken zwangerschap) en het (ongeboren) kind.

Aanpak

De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten van twee uur. Het eerste uur is voor beide partners en is gericht op ervaringen delen en voorlichting over (de veranderingen tijdens) de zwangerschap, bevalling, kraamtijd en ouderschaps- en opvoedingsvoorbereiding. Het tweede uur is voor zwangere vrouwen en is gericht op inhoudelijke uitwisseling en oefeningen gericht op houding, beweging, conditie, preventie van rug- en bekkenklachten en stressmanagement. Bij twee bijeenkomsten voor de zwangere vrouwen (thema ‘bevalling’) zijn ook de partners welkom. Daarnaast wordt twee keer een bijeenkomst georganiseerd voor alleen de partners, gericht op de verschillende aspecten van het vaderschap.

Onderzoek

Er is een procesevaluatie gedaan naar de pilot van ZBK onder 88 (aanstaande) ouders en 31 docenten. De cursus is op basis van de uitkomsten aangepast. De groep ouders die deelnamen aan de cursus was divers op het gebied van opleiding, leeftijd en culturele achtergrond. Succesfactoren zijn onder andere dat docenten en cursisten de praktische oefeningen waardeerden. De tweede helft van de bijeenkomsten (voor zwangere vrouwen) werd positiever beoordeeld dan de eerste helft (voor beide partners). Aandachtspunten zijn onder andere dat docenten structureel tijdgebrek ervoeren en volgens cursisten konden docenten soms efficiënter met de tijd omgaan. Sommige docenten leken niet geschikt voor de uitvoering, de kwaliteit van docenten lijkt samen te hangen met de kwaliteit van bijeenkomsten, sommige onderwerpen boden weinig nieuwe informatie en het na afloop uitdelen van informatie aan ouders zorgde voor onrust.

Erkenning

Goed onderbouwd

Meer informatie

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de Databank voor Effectieve Interventies van het NJI of de I-database van het RIVM/Centrum Gezond Leven. 

In de I-database wordt bij sommige interventies ook aangegeven waar ze gebruikt worden.

Contact

Stichting Babywerk: Sylvia Nossent (S.Nossent@babywerk.net, 010-28 60 74 9)

Deel dit met je netwerk