M@ZL

Om schoolverzuim aan te pakken is er op dit moment één beproefde methodiek: M@ZL. Dit is een methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. Kenmerkend is de samenwerking tussen JGZ-organisaties, scholen en leerplicht.

Lees alles over M@ZL