Bibliotheek

Hier vind je alle beschikbare downloads. 

Vink één of meerdere thema's aan en klik op 'ZOEKEN' of zoek met eigen zoekwoorden door gebruik te maken van het veld 'Omschrijving'. 
Wij werken momenteel aan het optimaliseren van de bibliotheek. Hulp nodig? Laat het ons weten


Document Grootte Gepubliceerd op
Kennisbouwstenen - Integraal Werken in de Wijk (pdf)
Verschillende vragen over uiteenlopende onderwerpen van diverse doelgroepen. Dat is waar wijkteams en -netwerken dagelijks mee te maken hebben. Welke kennis heb je nodig om deze vragen te beantwoorden? Waar vind je deze kennis? En hoe kom je erachter of je kennis mist? Maak gebruik van de kennisbouwstenen om dit in kaart te brengen. Zo zorg je dat inwoners zich écht begrepen en geholpen voelen.
1.07 Mb 21 jan 2020
Factsheet 'De Sterkste Schakels' (pdf)
Factsheet behorende bij het rapport 'De Sterkste Schakels'
207 Kb 05 nov 2019
Rapport 'De Sterkste Schakels' (pdf)
In het kwalitatieve onderzoek De Sterkste Schakels is nagegaan welke werkzame elementen de praktijk ervaart in de samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg (JGZ), wijkteams en onderwijs. Het onderzoek bouwt hiermee voort op 12 elementen, genoemd in eerder literatuuronderzoek en het inspiratieboekje ‘Samen = Beter’.
746 Kb 05 nov 2019
Handreiking 'Waarborgen en Ontwikkelen van kennis binnen wijkteams' (pdf)
Als een wijkteam uit de startfase is, ontstaat vaak behoefte om te bepalen welke kennis gewenst en aanwezig is. In deze handreiking staan handvatten om dit inzichtelijk te maken binnen jouw wijkteam. Met als doel overzicht te krijgen van de algemene en specifieke kennis die het team nodig heeft om inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn en te komen tot een scholings- en/of ontwikkelplan om de benodigde kennis te kunnen waarborgen.
320 Kb 17 okt 2019
Handreiking voor vaststellen caseload (pdf)
Wat is een verantwoorde caseload voor een lokaal team? De handreiking ‘Caseload voor lokale (wijk)teams' biedt structuur voor professionals, managers en beleidsmakers voor het onderbouwen, evalueren en bijstellen van de caseload van hun teams.
204 Kb 06 jun 2019
Toolkit voor uitvoerders binnen het sociaal domein (pdf)
Toolkit voor uitvoerders binnen het sociaal domein, concrete tips en voorbeelden, ontwikkeld door Stichting A&O fonds Gemeenten.
1.77 Mb 16 apr 2019
Werkprogramma 2019: Integraal Werken in de Wijk (pdf)
Raadpleeg het werkprogramma van Integraal werken in de wijk voor meer informatie over de doelstellingen, aanpak en beoogde resultaten van de verschillende deelprojecten.
1005 Kb 04 mrt 2019
Jaarverslag Integraal Werken in de Wijk 2017 (pdf)
Jaarverslag Integraal Werken in de Wijk 2017
690 Kb 26 okt 2018
Flyer - Kennisbouwstenen (pdf)
De kennis van professionals uit wijkteams en -netwerken in kaart.
43 Kb 12 okt 2018
Flyer - Reflectietool Ruimte geeft vaart (pdf)
Leren omgaan met belemmeringen in de toegang.
38 Kb 12 okt 2018
Praatplaat: 10 uitdagende vragen voor de praktijk van integraal werken. (pdf)
Een praatplaat van 10 uitdagende vragen voor de praktijk van integraal werken.
54 Kb 28 jun 2018
Publicatie 'Verbinden werk & inkomen en zorg & welzijn (pdf)
10 uitdagende vraagstukken uit de praktijk van integraal werken.
383 Kb 28 jun 2018
Werkprogramma 2017: Integraal Werken in de Wijk (samenvatting) (pdf)
Raadpleeg dit werkprogramma voor meer informatie over de doelstellingen, aanpak en beoogde resultaten van de verschillende deelprojecten.
171 Kb 23 apr 2018
Sociale wijkteams en informele zorg (pdf)
Veel professionals in sociale wijkteams komen niet toe aan het organiseren van een goede samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers. In deze veldverkenning lees je kort over de issues die spelen en uitgebreid over de oplossingen die werken.
630 Kb 23 apr 2018
Gemeenten tevreden over sociale (wijk)teams, ontwikkeling gaat door (pdf)
Uit een derde landelijke peiling onder 242 Nederlandse gemeenten naar de stand van zaken rond de sociale (wijk)teams blijkt het merendeel van de gemeenten, 83 procent, over een of meer (wijk)teams te beschikken. 78 procent is tevreden over de bijdrage van deze teams aan het realiseren van de doelen van de transitie.
1.52 Mb 23 apr 2018
Infographic sociale wijkteams opnieuw uitgelicht (pdf)
Uit een derde landelijke peiling onder 242 Nederlandse gemeenten naar de stand van zaken rond de sociale (wijk)teams blijkt het merendeel van de gemeenten, 83 procent, over een of meer (wijk)teams te beschikken. 78 procent is tevreden over de bijdrage van deze teams aan het realiseren van de doelen van de transitie.
2.62 Mb 23 apr 2018
Nieuwe functies in het sociaal domein (pdf)
Gebiedsregisseur, informatieanalist, bruggenbouwers en thuiszorgadviseurs. Integraal werken in de wijk betekent ook dat er nieuwe vormen van samenwerken, nieuwe werkwijzen én nieuwe functies ontstaan. In diverse projecten van ‘Integraal Werken in de Wijk’ kwamen een aantal mooie praktijkvoorbeelden naar voren.
9.70 Mb 23 apr 2018
Wat werkt bij Integraal Werken in de Wijk? (pdf)
In het onderzoeksrapport ‘Wat werkt bij integraal werken in de wijk. Cliënt en professional; in vertrouwen werken aan een oplossing’ brengen de onderzoekers een ordening aan van werkzame elementen voor een goede relatie tussen cliënt en professional en geven ze vijf aanbevelingen hoe je als professional kunt werken aan een stevige alliantie.
738 Kb 02 apr 2018
Werkprogramma 2018: Integraal werken in de wijk (pdf)
Raadpleeg het werkprogramma van Integraal werken in de wijk voor meer informatie over de doelstellingen, aanpak en beoogde resultaten van de verschillende deelprojecten.
879 Kb 09 mrt 2018
Draaiboek voor bijeenkomst 'Samenwerken in de wijk' (pdf)
Voor het samenwerken in de wijk is niet één kant-en-klare aanpak die u precies vertelt hoe u goed samenwerkt. Elke wijk, buurt of elk dorp heeft zijn bijzonderheden en vraagt om een specifieke aanpak. Met dit draaiboek en de bijbehorende materialen kunt u een bijeenkomst organiseren waarin u met uw (toekomstige) samenwerkingspartners stappen zet om de samenwerking vorm te geven, te verbeteren en/of bij te sturen.
137 Kb 27 jul 2017

Deel dit met je netwerk