Bibliotheek

Hier vind je alle beschikbare downloads. 

Vink één of meerdere thema's aan en klik op 'ZOEKEN' of zoek met eigen zoekwoorden door gebruik te maken van het veld 'Omschrijving'. 
Wij werken momenteel aan het optimaliseren van de bibliotheek. Hulp nodig? Laat het ons weten


Document Grootte Gepubliceerd op
Factsheet Peiling Veilig Slapen (pdf)
Een aanzienlijk deel van de ouders volgt de adviezen rondom het veilig slapen van hun baby niet op. Dat blijkt uit de Peiling Veilig Slapen uitgevoerd door de Universiteit Twente, waarvan de resultaten vorige week zijn gepubliceerd.
591 Kb 31 mei 2018
Infographic 'Veilig Slapen' van VeiligheidNL (maart 2018) (pdf)
Uit onderzoek van VeiligheidNL onder kraamverzorgenden blijkt dat 70% van hen het afgelopen jaar heeft meegemaakt dat een pasgeboren baby de nacht doorbrengt in het ouderlijk bed. 20% van hen heeft zelfs meegemaakt dat er helemaal geen babybedje aanwezig was. Voorlichting over veilig slapen blijft dus belangrijk.
310 Kb 06 apr 2018
LSA Wiegendood (pdf) 919 Kb 13 apr 2017
Folder Sleep safely - veilig slapen | informatie voor ouders - ENG (pdf)
This brochure contains advice on safe sleeping habits. This advice is important and should not be underestimated! Thanks to these recommendations, the number of babies who die unexpectedly in their sleep has declined considerably. Around the year 1985, 190 babies died of cot death each year. Nowadays, there are fewer than 20 annual cases of cot death.
216 Kb 07 dec 2015
Folder Veilig slapen | informatie voor ouders - NL (pdf)
In deze folder geven we je adviezen om je kind veilig te laten slapen. Deze adviezen zijn belangrijk en werken echt! Dankzij deze adviezen is het aantal baby’s dat tijdens het slapen onverwacht overlijdt, aanzienlijk gedaald. Rond 1985 werden ieder jaar 190 baby’s getroffen door wiegendood. Nu zijn dat er minder dan 20 per jaar.
292 Kb 07 dec 2015
Informatie over trauma na wiegendood (pdf)
De dramatische gebeurtenis die het plotseling en onverwacht overlijden van een baby is, raakt meer mensen dan de ouders. Niet alleen voor de vader en de moeder is er sprake van een trauma. In deze beschouwing, die kan dienen als studiemateriaal voor een scriptie, wordt ingegaan op de gevolgen voor getroffen ouders en andere nauw betrokkenen en de rol daarin voor hulpverleners.
157 Kb 28 apr 2015
Samen slapen met een jonge baby (pdf)
Betoog waarin de voor- en tegenargumenten van samen slapen met een jonge baby worden belicht en geconcludeerd a.d.h.v. een wetenschappelijke onderbouwing
148 Kb 28 apr 2015
Modelprotocol Veilig slapen Kinderopvang (pdf)
Tips en afspraken over veilig slapen bij kinderopvang en gastouder(s)
120 Kb 17 apr 2015
Domir en sécurité Veilig slapen informatie voor ouders-Frans (pdf) 89 Kb 15 apr 2015
Sicher Schlafen Veilig slapen informatie voor ouders-Duits (pdf) 156 Kb 15 apr 2015
Wat wij weten van wiegendood (pdf)
Samenvatting van actuele gegevens en inzichten, die kan dienen als uitgangspunt voor een spreekbeurt of als basis voor een scriptie.
103 Kb 15 apr 2015
Informatie over ALTE (pdf)
Informatie voor ouders over ALTE: ALTE is de afkorting van de Engelse term Apparent Life Threatening Event, (ogenschijnlijk levensbedreigende gebeurtenis). Hieronder wordt verstaan: een plotseling optredende, acute situatie waarbij een baby bleek, slap, ogenschijnlijk niet ademend wordt aangetroffen, maar na sterke stimulatie (prikkelen, licht schudden) en eventuele mond op mond beademing weer adequate reactie gaat vertonen.
88 Kb 15 apr 2015
Samen slapen met baby-informatie voor ouders (pdf)
Betoog over waarom samen slapen met een baby riskant kan zijn
76 Kb 15 apr 2015
Begeleidingsprogramma zorg voor het volgende kind na een wiegendoodkind (pdf)
Een begeleidingsprogramma voor ouders die een kind hebben verloren aan wiegendood over de zorg voor het volgende kind.
1.73 Mb 06 jun 2013

Deel dit met je netwerk