Bibliotheek

Hier vind je alle beschikbare downloads. 

Vink één of meerdere thema's aan en klik op 'ZOEKEN' of zoek met eigen zoekwoorden door gebruik te maken van het veld 'Omschrijving'. 
Wij werken momenteel aan het optimaliseren van de bibliotheek. Hulp nodig? Laat het ons weten


Document Grootte Gepubliceerd op
Blog - Ouderschap vraagt schouderschap! (pdf)
Live blog, geschreven door Merel Steinweg tijdens de Lezingencyclus in het thema 'Aandacht voor ouderschap'
272 Kb 11 mei 2017
Presentatie van Susan Ketner - 'Aandacht voor Ouderschap' (pdf)
Presentatie gehouden tijdens de lezingencyclus 'Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk' met als thema ‘Aandacht voor Ouderschap’.
902 Kb 11 mei 2017
JGZ-richtlijn Angst - randvoorwaardelijke implicaties (pdf)
Een overzicht van belangrijke aspecten om de implementatie van de JGZ-richtlijn Angst succesvol te maken.
349 Kb 07 mei 2017
JGZ-richtlijn Angst - factsheet (pdf)
Een overzicht van kernpunten uit de JGZ-richtlijn Angst. Inclusief belangrijke aandachtspunten voor implementatie en borging.
184 Kb 07 mei 2017
JGZ-richtlijn Slaap - rapportage praktijktest (pdf)
Een beschrijving van de praktijktest en de daaruit gekomen aanbevelingen.
1.15 Mb 07 mei 2017
MIDI meetinstrument (pdf)
Een door TNO (Margot Fleuren) opgezet instrument om de belemmerende en bevorderende factoren in kaart te brengen bij een innovatie.
942 Kb 01 mei 2017
GIZ veelgestelde vragen (pdf)
Extra informatie over de GIZ-methodiek
126 Kb 24 apr 2017
JGZ-richtlijn Slaap - powerpoint presentatie (pptx)
Een powerpoint presentatie ter ondersteuning van de implementatie van de JGZ-richtlijn Gezonde slaap en slaapgedrag
13.45 Mb 24 apr 2017
Memo Doorstart Innovatieatelier (pdf)
In dit PDF-document vind je informatie over Innovatieatelier 3.0. Hier lees je hoe de taken tussen deze groepen zijn verdeeld, welke informatie u waar kunt ophalen en wat de ambities zijn voor 2017.
805 Kb 24 apr 2017
Innoveren kun je leren - Innovatieatelier 12 april 2017 (pdf)
Presentatie van het Innovatieatelier dat op 12 april 2017 heeft plaatsgevonden.
292 Kb 19 apr 2017
Visiedocument Preventieve Zorg voor Jeugd (pdf)
Visiedocument met inspiratie over de rol en preventieve bijdrage van de JGZ in het nieuwe jeugdstelsel. De brochure kan u ondersteunen in gesprekken met gemeenten over de rol en positie van de JGZ in het lokale sociale domein.
3.94 Mb 18 apr 2017
Wet Passend onderwijs (pdf)
Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs
211 Kb 18 apr 2017
Handreiking Veiligheidshuizen en Transitie Jeugdzorg (pdf)
Dit kompas is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met de transitie van de jeugdtaken en de Veiligheidshuizen. Het kompas gaat over de werking van veiligheidshuizen, de belangrijkste veranderingen van de transitie van het jeugdstelsel en de invloed daarvan op veiligheidshuizen, de kansen en risico's en het belang van gemeenten en andere stakeholders. 4. Hoe kan hier goed op worden ingespeeld? Aan welke voorwaarden moet daarbij worden voldaan?
1.14 Mb 18 apr 2017
Pledge preventieve aanpak schoolverzuim (pdf)
Jaarlijks zitten vele leerplichtige leerlingen om diverse redenen thuis. Kinderen en jongeren vallen niet zomaar uit van school en komen niet zomaar thuis te zitten. Verschillende oorzaken liggen hieraan ten grondslag. De JGZ kan voor deze leerlingen die verzuimen en of thuiszitten van grote betekenis zijn. De JGZ-sector werkt aan speerpunten die zijn opgenomen in deze pledge.
220 Kb 13 apr 2017
LSA Wiegendood (pdf) 919 Kb 13 apr 2017
Actieplan preventie Kindermishandeling Jeugdgezondheidszorg (pdf)
De sector jeugdgezondheidszorg (JGZ) omarmt de Preventieagenda. Eén van de onderdelen daaruit is dit actieplan Kindermishandeling Jeugdgezondheidszorg. slaan de handen ineen voor preventie en aanpak van kindermishandeling in de komende jaren. Om dit concreet te maken is dit actieplan opgesteld dat door verschillende partijen wordt onderschreven.
747 Kb 06 apr 2017
Position Paper Stevig Ouderschap (pdf)
De Vereniging Stevig Ouderschap draagt bij aan de versterking van ouderschap, aan de preventie van kindermishandeling en aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen. Om de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) te ondersteunen bij de implementatie van Stevig Ouderschap schreef de Vereniging dit position paper.
517 Kb 04 apr 2017
Draaiboek neonatale hielprikscreening (pdf)
Dit draaiboek beschrijft wat nodig is om de neonatale hielprikscreening effectief en binnen kwalitatieve kaders te laten verlopen. Het draaiboek is voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de hielprikscreening.
635 Kb 03 apr 2017
Richtlijn Rijksvaccinatieprogramma (pdf)
Richtlijn Cold Chain voor uitvoerende instellingen van het Rijksvaccinatieprogramma.
380 Kb 30 mrt 2017
Handreiking Integrale Vroeghulp (pdf)
Het NCJ heeft, in samenwerking met de Vereniging Gehandicapten Nederland, de handreiking ´Jeugdgezondheidszorg en Integrale Vroeghulp: Samen sterk.´ opgesteld. De handreiking is bedoeld om de JGZ-organisaties te ondersteunen bij hun gesprekken met gemeenten en Integrale Vroeghulp samenwerkingspartners over hun bijdrage aan Integrale Vroeghulp.
2.01 Mb 30 mrt 2017

Deel dit met je netwerk