Bibliotheek

Hier vind je alle beschikbare downloads. 

Vink één of meerdere thema's aan en klik op 'ZOEKEN' of zoek met eigen zoekwoorden door gebruik te maken van het veld 'Omschrijving'. 
Wij werken momenteel aan het optimaliseren van de bibliotheek. Hulp nodig? Laat het ons weten


Document Grootte Gepubliceerd op
TNO White Paper Investing in the first 1000 days for a healthy future (pdf) 505 Kb 12 feb 2018
Blog 'Vaccin tegen nepnieuws' van Igor Ivakic (pdf)
Zijn alternatieve waarheden de nieuwe werkelijkheid geworden? Leven wij echt in een post-truth tijdperk? Als niets meer waar is en alles slechts als een verhaal kan worden opgevat dan heeft iedereen de waarheid in pacht.
89 Kb 30 jan 2018
Ben ik in Beeld? (pdf)
In Ben ik In Beeld? maken JGZ-organisaties inzichtelijk hoe de definities ‘In Beeld’, ‘In Zorg’, ‘Elders in Zorg’ en ‘Bereik’ in de praktijk betekenis krijgen. Daarmee wordt een eenduidige interpretatie van deze definities en de daaruit voortvloeiende werkwijze bewerkstelligd.
14.48 Mb 30 jan 2018
Infosheet - Investeren in Ouderschap (pdf)
De infosheet gaat in op de verschillende dimensies van ouderschap en de rol die de JGZ kan spelen om het ouderschap te versterken.
506 Kb 29 jan 2018
Theorietool - Ouderschapstheorie Alice van der Pas (januari 2018) (pdf)
Deze theorietool gaat in op de Ouderschapstheorie van Alice van der Pas.
465 Kb 29 jan 2018
Infographic - Uitkomsten Staat van de JGZ (pdf)
In het laatste kwartaal van 2017 voerde het NCJ gesprekken met JGZ-organisaties in het hele land over het thema ‘aansluiten bij ouders van nu en de toekomst’. Van de voornaamste uitkomsten werd een infographic gemaakt.
298 Kb 25 jan 2018
JGZ-richtlijn Heupdysplasie Samenvattingskaart (pdf) 465 Kb 25 jan 2018
Verslag klantarena Luisteren is een kunst en loont (pdf)
Verslag van de klantarena 'Luisteren is een kunst en loont'.
535 Kb 23 jan 2018
Factsheet JGZ in de school (pdf)
Door samen met kinderen en ouders relevante informatie ten aanzien van het functioneren van het kind te delen met school heeft de JGZ toegevoegde waarde voor het onderwijs. School kan zo beter inspelen op de unieke kwaliteiten en omstandigheden van het kind en dat wat nodig is om optimaal mee te doen.
3.78 Mb 22 jan 2018
(Digitale) samenwerking binnen het Centrum Jeugd en Gezin (pdf)
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) functioneert optimaal met een sluitende keten van samenwerkende professionals. Een goede (digitale) samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor het optimaal informeren, voorlichten en ondersteunen van gezinnen en jeugdigen. Dat betekent echter niet dat digitale dossiers vanzelfsprekend worden gedeeld. Het digitaal dossier (DD) JGZ is een medisch dossier dat in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving moet worden behandeld.
2.00 Mb 22 jan 2018
Onderwijs en Jeugdgezondheidszorg - van oudsher partners (pdf)
De samenwerking tussen onderwijs en jeugdgezondheidszorg verbindt al meer dan 100 jaar de zorg van school en van zorgverleners. Door deze samenwerking in het licht van de transitie en transformatie van de zorg voor jeugd en het Passend Onderwijs te herdefiniëren en op een manier die past bij de huidige tijdgeest vorm te geven, kan zij een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de gezamenlijke ambities en het gewenste continuüm van voorzieningen
5.40 Mb 22 jan 2018
Factsheet Jeugd in Beeld (pdf)
Factsheet over Jeugd in Beeld (JIB): Hoe kunnen betere gegevens over jeugdgezondheid bijdragen aan betere zorg?
277 Kb 22 jan 2018
Brochure Jeugd in Beeld (pdf)
Informatiebrochure rondom Jeugd in Beeld (JIB). Jeugd in Beeld (JIB) ontsluit geanonimiseerde gegevens uit de digitale dossiers van JGZ-organisaties voor zorg, beleid en onderzoek. Het Nederlands Centrum Jeugd- gezondheid (NCJ) heeft JIB ontwikkeld om JGZ-organisaties te ondersteunen bij het uniform ontsluiten en vergelijken van geanonimiseerde gegevens uit de eigen digitale dossiers.
4.54 Mb 22 jan 2018
Gezamenlijke inzet voor een gezonde ontwikkeling van de jeugd (pdf)
Achtergrond informatie over het NCJ en de rol die zij vervult binnen de jeugdgezondheidszorg.
1.46 Mb 22 jan 2018
Folder 'tips voor taal' (pdf)
Tips voor Taal bevat een verzameling tips voor de stimulering van de taalontwikkeling van jonge kinderen. De tips zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis over stimulering van taalontwikkeling en bevatten elementen uit onder andere taaltherapie.
636 Kb 18 jan 2018
Wat doperwtjes en JGZ-brieven met elkaar gemeen hebben (pdf)
Blog van Wandana Nanhoe van BrandDoctors Mixe over de resultaten van het onderzoek naar ouder-proof communicatie.
167 Kb 21 dec 2017
Resultaten analyse 'ouder-proof' communiceren (pdf)
De aanpak van het onderzoek en de resultaten van het onderzoek dat door Branddoctors Mixe is uitgevoerd onder ouders.
10.35 Mb 21 dec 2017
Fotoverslag innovatieatelier 1 december 2017 (pdf)
Fotoverslag van het innovatieatelier over 'ouder-proof' communiceren op 1 december 2017.
600 Kb 11 dec 2017
Poster tien tips voor ouder proof communicatie (pdf)
Poster met tien gouden tips voor 'ouder-proof' communicatie.
576 Kb 11 dec 2017
Presentatie Innoveren kun je leren - Innovatieatelier 1 december 2017 (pdf)
Presentatie 'Innoveren kun je leren' van het innovatieatelier op 1 december 2017.
195 Kb 11 dec 2017

Deel dit met je netwerk