Bibliotheek

Hier vind je alle beschikbare downloads. 

Vink één of meerdere thema's aan en klik op 'ZOEKEN' of zoek met eigen zoekwoorden door gebruik te maken van het veld 'Omschrijving'. 
Wij werken momenteel aan het optimaliseren van de bibliotheek. Hulp nodig? Laat het ons weten


Document Grootte Gepubliceerd op
Wat werkt bij Integraal Werken in de Wijk? (pdf)
In het onderzoeksrapport ‘Wat werkt bij integraal werken in de wijk. Cliënt en professional; in vertrouwen werken aan een oplossing’ brengen de onderzoekers een ordening aan van werkzame elementen voor een goede relatie tussen cliënt en professional en geven ze vijf aanbevelingen hoe je als professional kunt werken aan een stevige alliantie.
738 Kb 02 apr 2018
2017 Ouderschap Aan de Slag.docx.pdf (pdf) 490 Kb 26 mrt 2018
Recht doen (aan iedereen).pdf (pdf) 3.56 Mb 23 mrt 2018
Draaiboek - Hoe organiseer je zelf een klantarena (2017) (pdf)
Een klantArena is een gesprek wat plaatsvindt in twee ringen; in de binnenring zitten 12-15 klanten, die staan namelijk centraal. Daaromheen in de tweede ring zitten minimaal evenveel medewerkers, staf en leidinggevenden. Met dit draaiboek kun je zelf een klantarena organiseren.
631 Kb 19 mrt 2018
Overzicht leeftijdsspecifieke preventie (pdf)
Dit overzicht geeft aan op welke leeftijd, gebaseerd op evidence, de verschillende preventieve activiteiten verricht dienen te worden.
201 Kb 14 mrt 2018
Werkprogramma 2018: Integraal werken in de wijk (pdf)
Raadpleeg het werkprogramma van Integraal werken in de wijk voor meer informatie over de doelstellingen, aanpak en beoogde resultaten van de verschillende deelprojecten.
879 Kb 09 mrt 2018
Programma werkconferentie 7 maart 2018 (pdf)
Programma Werkconferentie aanpak schoolverzuim en kindermishandeling op 7 maart 2018.
82 Kb 05 mrt 2018
Inzicht in leefwereld van ouders van nu (pdf)
Wat zijn eigenlijk de behoeften van ouders van nu? Deze vraag houdt JGZ-organisaties bezig, zo blijkt uit de inventarisatieronde ‘Aansluiten bij ouders’ die het NCJ eind 2017 hield.
89 Kb 27 feb 2018
'Ben ik in Beeld' - printversie (pdf)
In Ben ik In Beeld? maken JGZ-organisaties inzichtelijk hoe de definities ‘In Beeld’, ‘In Zorg’, ‘Elders in Zorg’ en ‘Bereik’ in de praktijk betekenis krijgen. Daarmee wordt een eenduidige interpretatie van deze definities en de daaruit voortvloeiende werkwijze bewerkstelligd. Dit is een printbare versie.
14.49 Mb 13 feb 2018
TNO White Paper Investing in the first 1000 days for a healthy future (pdf) 505 Kb 12 feb 2018
Blog 'Vaccin tegen nepnieuws' van Igor Ivakic (pdf)
Zijn alternatieve waarheden de nieuwe werkelijkheid geworden? Leven wij echt in een post-truth tijdperk? Als niets meer waar is en alles slechts als een verhaal kan worden opgevat dan heeft iedereen de waarheid in pacht.
89 Kb 30 jan 2018
Ben ik in Beeld? (pdf)
In Ben ik In Beeld? maken JGZ-organisaties inzichtelijk hoe de definities ‘In Beeld’, ‘In Zorg’, ‘Elders in Zorg’ en ‘Bereik’ in de praktijk betekenis krijgen. Daarmee wordt een eenduidige interpretatie van deze definities en de daaruit voortvloeiende werkwijze bewerkstelligd.
14.48 Mb 30 jan 2018
Infosheet - Investeren in Ouderschap (pdf)
De infosheet gaat in op de verschillende dimensies van ouderschap en de rol die de JGZ kan spelen om het ouderschap te versterken.
506 Kb 29 jan 2018
Theorietool - Ouderschapstheorie Alice van der Pas (januari 2018) (pdf)
Deze theorietool gaat in op de Ouderschapstheorie van Alice van der Pas.
465 Kb 29 jan 2018
Infographic - Uitkomsten Staat van de JGZ (pdf)
In het laatste kwartaal van 2017 voerde het NCJ gesprekken met JGZ-organisaties in het hele land over het thema ‘aansluiten bij ouders van nu en de toekomst’. Van de voornaamste uitkomsten werd een infographic gemaakt.
298 Kb 25 jan 2018
Verslag klantarena Luisteren is een kunst en loont (pdf)
Verslag van de klantarena 'Luisteren is een kunst en loont'.
535 Kb 23 jan 2018
Factsheet JGZ in de school (pdf)
Door samen met kinderen en ouders relevante informatie ten aanzien van het functioneren van het kind te delen met school heeft de JGZ toegevoegde waarde voor het onderwijs. School kan zo beter inspelen op de unieke kwaliteiten en omstandigheden van het kind en dat wat nodig is om optimaal mee te doen.
3.78 Mb 22 jan 2018
(Digitale) samenwerking binnen het Centrum Jeugd en Gezin (pdf)
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) functioneert optimaal met een sluitende keten van samenwerkende professionals. Een goede (digitale) samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor het optimaal informeren, voorlichten en ondersteunen van gezinnen en jeugdigen. Dat betekent echter niet dat digitale dossiers vanzelfsprekend worden gedeeld. Het digitaal dossier (DD) JGZ is een medisch dossier dat in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving moet worden behandeld.
2.00 Mb 22 jan 2018
Onderwijs en Jeugdgezondheidszorg - van oudsher partners (pdf)
De samenwerking tussen onderwijs en jeugdgezondheidszorg verbindt al meer dan 100 jaar de zorg van school en van zorgverleners. Door deze samenwerking in het licht van de transitie en transformatie van de zorg voor jeugd en het Passend Onderwijs te herdefiniëren en op een manier die past bij de huidige tijdgeest vorm te geven, kan zij een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de gezamenlijke ambities en het gewenste continuüm van voorzieningen
5.40 Mb 22 jan 2018
Factsheet Jeugd in Beeld (pdf)
Factsheet over Jeugd in Beeld (JIB): Hoe kunnen betere gegevens over jeugdgezondheid bijdragen aan betere zorg?
277 Kb 22 jan 2018

Deel dit met je netwerk