Bibliotheek

Hier vind je alle beschikbare downloads. 

Vink één of meerdere thema's aan en klik op 'ZOEKEN' of zoek met eigen zoekwoorden door gebruik te maken van het veld 'Omschrijving'. 
Wij werken momenteel aan het optimaliseren van de bibliotheek. Hulp nodig? Laat het ons weten


Document Grootte Gepubliceerd op
Factsheet JGZ in de school (pdf)
Door samen met kinderen en ouders relevante informatie ten aanzien van het functioneren van het kind te delen met school heeft de JGZ toegevoegde waarde voor het onderwijs. School kan zo beter inspelen op de unieke kwaliteiten en omstandigheden van het kind en dat wat nodig is om optimaal mee te doen.
3.78 Mb 22 jan 2018
(Digitale) samenwerking binnen het Centrum Jeugd en Gezin (pdf)
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) functioneert optimaal met een sluitende keten van samenwerkende professionals. Een goede (digitale) samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor het optimaal informeren, voorlichten en ondersteunen van gezinnen en jeugdigen. Dat betekent echter niet dat digitale dossiers vanzelfsprekend worden gedeeld. Het digitaal dossier (DD) JGZ is een medisch dossier dat in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving moet worden behandeld.
2.00 Mb 22 jan 2018
Onderwijs en Jeugdgezondheidszorg - van oudsher partners (pdf)
De samenwerking tussen onderwijs en jeugdgezondheidszorg verbindt al meer dan 100 jaar de zorg van school en van zorgverleners. Door deze samenwerking in het licht van de transitie en transformatie van de zorg voor jeugd en het Passend Onderwijs te herdefiniëren en op een manier die past bij de huidige tijdgeest vorm te geven, kan zij een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de gezamenlijke ambities en het gewenste continuüm van voorzieningen
5.40 Mb 22 jan 2018
Factsheet Jeugd in Beeld (pdf)
Factsheet over Jeugd in Beeld (JIB): Hoe kunnen betere gegevens over jeugdgezondheid bijdragen aan betere zorg?
277 Kb 22 jan 2018
Brochure Jeugd in Beeld (pdf)
Informatiebrochure rondom Jeugd in Beeld (JIB). Jeugd in Beeld (JIB) ontsluit geanonimiseerde gegevens uit de digitale dossiers van JGZ-organisaties voor zorg, beleid en onderzoek. Het Nederlands Centrum Jeugd- gezondheid (NCJ) heeft JIB ontwikkeld om JGZ-organisaties te ondersteunen bij het uniform ontsluiten en vergelijken van geanonimiseerde gegevens uit de eigen digitale dossiers.
4.54 Mb 22 jan 2018
Gezamenlijke inzet voor een gezonde ontwikkeling van de jeugd (pdf)
Achtergrond informatie over het NCJ en de rol die zij vervult binnen de jeugdgezondheidszorg.
1.46 Mb 22 jan 2018
Folder 'tips voor taal' (pdf)
Tips voor Taal bevat een verzameling tips voor de stimulering van de taalontwikkeling van jonge kinderen. De tips zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis over stimulering van taalontwikkeling en bevatten elementen uit onder andere taaltherapie.
636 Kb 18 jan 2018
Wat doperwtjes en JGZ-brieven met elkaar gemeen hebben (pdf)
Blog van Wandana Nanhoe van BrandDoctors Mixe over de resultaten van het onderzoek naar ouder-proof communicatie.
167 Kb 21 dec 2017
Resultaten analyse 'ouder-proof' communiceren (pdf)
De aanpak van het onderzoek en de resultaten van het onderzoek dat door Branddoctors Mixe is uitgevoerd onder ouders.
10.35 Mb 21 dec 2017
Fotoverslag innovatieatelier 1 december 2017 (pdf)
Fotoverslag van het innovatieatelier over 'ouder-proof' communiceren op 1 december 2017.
600 Kb 11 dec 2017
Poster tien tips voor ouder proof communicatie (pdf)
Poster met tien gouden tips voor 'ouder-proof' communicatie.
576 Kb 11 dec 2017
Presentatie Innoveren kun je leren - Innovatieatelier 1 december 2017 (pdf)
Presentatie 'Innoveren kun je leren' van het innovatieatelier op 1 december 2017.
195 Kb 11 dec 2017
Samen = Beter (pdf)
Inspiratie om samen te werken in de zorg voor jeugd
4.17 Mb 30 nov 2017
De kracht van een goede partnerrelatie tussen ouders (pdf)
Brochure voor gemeenten om preventieve ondersteuning te bieden aan ouders en in te zetten op het versterken van partner relaties. De brochure bevat cijfers en feiten, aangevuld met tips, handreikingen en inspirerende voorbeelden.
473 Kb 28 nov 2017
Integraal Werken in de Wijk - Kennisbouwstenen (pdf)
Verschillende vragen over uiteenlopende onderwerpen van diverse doelgroepen. Dat is waar wijkteams en -netwerken dagelijks mee te maken hebben. Welke kennis heb je nodig om deze vragen te beantwoorden? Waar vind je deze kennis? En hoe kom je erachter of je kennis mist? Maak gebruik van de kennisbouwstenen om dit in kaart te brengen. Zo zorg je dat inwoners zich écht begrepen en geholpen voelen.
997 Kb 21 nov 2017
Handleiding Werken met het VoorZorg Registratiesysteem - 2017 def (pdf)
Handleiding Werken met het VoorZorg Registratiesysteem ter ondersteuning voor de VoorZorgverpleegkundigen
1006 Kb 02 nov 2017
Impressie regiotour 'Aandacht voor ouderschap' 2017 (pdf)
In ​september ​en ​oktober ​2017 ​organiseerde ​het ​Nederlands ​Centrum ​Jeugdgezondheid (NCJ) ​samen ​met ​de ​beroepsgroepen ​AJN ​en ​V&VN ​voor ​de ​tweede ​keer ​een ​regiotour ​voor professionals ​in ​de ​jeugdgezondheidszorg ​(JGZ). ​Op ​vier ​locaties ​in ​het ​land ​gingen JGZ-professionals ​in ​gesprek ​over ​het ​versterken ​van ​ouderschap. ​Ouderschap ​is ​één ​van de ​pijlers ​van ​de ​JGZ-Preventieagenda.
309 Kb 24 okt 2017
VerkenningjongerenNCJ (1).pdf (pdf) 8.00 Mb 11 okt 2017
HandreikingHetvertrouwenkrijgenvanjongeren (1).pdf (pdf) 2.94 Mb 11 okt 2017
Verslag klantarena onderwijs (pdf)
Uitgebreid verslag van de klantarena over 'Onderwijs' die werd gehouden op 1 februari 2017.
229 Kb 06 okt 2017

Deel dit met je netwerk