Bibliotheek

Hier vind je alle beschikbare downloads. 

Vink één of meerdere thema's aan en klik op 'ZOEKEN' of zoek met eigen zoekwoorden door gebruik te maken van het veld 'Omschrijving'. 
Wij werken momenteel aan het optimaliseren van de bibliotheek. Hulp nodig? Laat het ons weten


Document Grootte Gepubliceerd op
Digitale participatie van ouders en de jeugdigen in de JGZ (pdf)
Deze brochure is bedoeld om JGZ-organisaties input te geven voor visievorming en besluitvorming over concrete projecten bij digitale participatie van klanten.
4.83 Mb 11 apr 2014
Handreiking De JGZ in beeld bij adolescenten (pdf)
Samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongeren.
2.01 Mb 12 mrt 2014
Samenvattingskaart Handreiking uniforme signalering taalachterstanden (pdf)
Onderdeel handreiking uniforme signalering taalachterstanden,
9.82 Mb 03 feb 2014
Handreiking uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen (pdf)
Taalproblemen kunnen op zichzelf staand voorkomen (specifieke taalstoornissen), maar kunnen ook samengaan met factoren zoals gehoorverlies, lage intelligentie, of afwijkingen aan het spraakorgaan (niet specifieke taalstoornissen). Taalachterstand kan ook ontstaan door onvoldoende aanbod uit de omgeving. Vroege signalering van taalstoornissen maakt eerdere diagnose, behandeling en begeleiding mogelijk waardoor veel problemen voorkomen worden.
7.75 Mb 03 feb 2014
Adviesklapper mediaopvoeding voor kinderen in de basisschoolleeftijd (6-12 jaar) (pdf)
Als JGZ-professional kun je vragen van ouders beantwoorden, ze verwijzen naar goede websites (met gevalideerde informatie) en je kunt hen verwijzen naar meer gespecialiseerde ondersteuning bij problemen (bijvoorbeeld met obsessief gedrag). Ook is het belangrijk dat je zelf weet waar je meer informatie kunt vinden. Om je hiervoor goed toe te rusten, is dit factsheet gemaakt
1.60 Mb 03 feb 2014
Adviesklapper beeldschermmedia en mediaopvoeding voor de allerkleinsten (0-6 jaar) (pdf)
Er bestaan geen vaste richtlijnen als het gaat om mediagebruik van kinderen, maar als JGZ-professional kun je wel het bewustzijn stimuleren, tips geven en kennis overdragen. Dat is belangrijk, want er zijn ook risico’s. Daarnaast kun je vragen van ouders beantwoorden, verwijzen naar goede websites (met gevalideerde informatie) en weten waar je zelf meer informatie kunt vinden. Dit factsheet helpt u op weg, zodat je ouders kunt ondersteunen in de mediaopvoeding van hun jonge kinderen.
791 Kb 03 feb 2014
Handreiking Het vertrouwen krijgen van jongeren (pdf)
Handelingsperspectief voor het aangaan van de dialoog met jongeren.
2.94 Mb 06 jun 2013
NCJ-Handreiking Aansluiten bij ouders van vandaag (pdf) 1.37 Mb 06 jun 2013
Overzichtskaart JGZ richtlijn overgewicht (pdf)
Overzichtskaart behorende bij de JGZ-richtlijn overgewicht
501 Kb 06 jun 2013
Standpunt Preventie vrouwelijke genitale verminking door JGZ (pdf)
Het Standpunt Preventie van Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is verschenen. De JGZ heeft een belangrijke taak om besnijdenis te voorkomen door het gesprek aan te gaan met de etnische groeperingen die deze praktijk bezigen.
634 Kb 06 jun 2013
Handleiding mondgezondheid (pdf)
Handleiding aandachtspunten preventie mondzorg 0-19 jaar voor de jeugdgezondheidszorg. De handleiding bevat een overzicht van interventies per leeftijdsperioden en geeft achtergrondinformatie.
1003 Kb 06 jun 2013
Begeleidingsprogramma zorg voor het volgende kind na een wiegendoodkind (pdf)
Een begeleidingsprogramma voor ouders die een kind hebben verloren aan wiegendood over de zorg voor het volgende kind.
1.73 Mb 06 jun 2013

Deel dit met je netwerk