Bibliotheek

Hier vind je alle beschikbare downloads. 

Vink één of meerdere thema's aan en klik op 'ZOEKEN' of zoek met eigen zoekwoorden door gebruik te maken van het veld 'Omschrijving'. 
Wij werken momenteel aan het optimaliseren van de bibliotheek. Hulp nodig? Laat het ons weten


Document Grootte Gepubliceerd op
Behandelingsfolder bij JGZ-richtlijn voorkeurshouding en schedelvervorming (pdf)
Behandelingsfolder voor ouders over voorkeurshouding. 'Mijn baby heeft een voorkeurshouding, wat nu?'. Deze folder behoort bij de JGZ-richtlijn voorkeurshouding en schedelvorming.
445 Kb 06 jun 2013
Handreiking verantwoord gebruik van vragenlijsten in de jeugdgezondheidszorg (pdf)
Deze handreiking geeft aanbevelingen en informatie die JGZ-organisaties en -professionals kunnen helpen bij de keuze van instrumenten. De handreiking wil vooral benadrukken dat een goede dialoog met ouders en jongeren en duidelijkheid over het doel en het gebruik van het signaleringsinstrument essentieel zijn.
1.52 Mb 06 jun 2013
NCJ-Handreiking Aansluiten bij ouders samenvatting (pdf) 7.89 Mb 06 jun 2013
Factsheet verkenning jeugdgezondheid (pdf)
Samenhangend overzicht van de gezondheid van de Nederlandse jeugd en de rol van de JGZ hierin.
8.01 Mb 06 jun 2013
Werkproces geen belangstelling (doc)
Stroomschema van het standpunt Bereik van de Jeugdgezondheidszorg.
64 Kb 06 jun 2013
Werkproces elder zorg (doc)
Stroomschema van het standpunt Bereik van de Jeugdgezondheidszorg.
68 Kb 06 jun 2013
Werkproces NVMB (doc)
Stroomschema van het standpunt Bereik van de Jeugdgezondheidszorg.
64 Kb 06 jun 2013
Overzichtskaart JGZ richtlijn overgewicht (pdf)
Overzichtskaart behorende bij de JGZ-richtlijn overgewicht
501 Kb 06 jun 2013
Standpunt Preventie vrouwelijke genitale verminking door JGZ (pdf)
Het Standpunt Preventie van Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is verschenen. De JGZ heeft een belangrijke taak om besnijdenis te voorkomen door het gesprek aan te gaan met de etnische groeperingen die deze praktijk bezigen.
634 Kb 06 jun 2013
Handleiding mondgezondheid (pdf)
Handleiding aandachtspunten preventie mondzorg 0-19 jaar voor de jeugdgezondheidszorg. De handleiding bevat een overzicht van interventies per leeftijdsperioden en geeft achtergrondinformatie.
1003 Kb 06 jun 2013
Overzichtskaart JGZ richtlijn voorkeurshouding en schedelvervorming (pdf)
Overzichtskaart behorende bij JGZ-richtlijn voorkeurshouding en schedelvervorming
1.05 Mb 06 jun 2013
Begeleidingsprogramma zorg voor het volgende kind na een wiegendoodkind (pdf)
Een begeleidingsprogramma voor ouders die een kind hebben verloren aan wiegendood over de zorg voor het volgende kind.
1.73 Mb 06 jun 2013
Werkproces NV risicokind (doc)
Stroomschema van het standpunt Bereik van de Jeugdgezondheidszorg.
68 Kb 06 jun 2013
Handreiking Snel terug naar school (pdf)
Handreiking bedoeld voor JGZ organisaties, Centra voor Jeugd en Gezin, primair-, voorgezet- en middelbaar beroepsonderwijs Gemeenten en leerplichtambtenaren. Doel is de integrale aanpak van schoolverzuim en de samenwerking van betrokken partijen te ondersteunen.
1.39 Mb 06 jun 2013
Werkproces NVZB (doc)
Stroomschema van het standpunt Bereik van de Jeugdgezondheidszorg.
72 Kb 06 jun 2013
Handleiding Hoe was uw jeugd? (pdf)
De ervaring van ouders kan de wijze waarop zij zelf hun kinderen opvoeden negatief beïnvloeden. Deze handleiding ondersteunt JGZ professionals bij het navragen van deze ervaringen.
122 Kb 06 jun 2013
Preventiefolder bij JGZ-richtlijn voorkeurshouding en schedelvervorming (pdf)
Preventiefolders voor ouders over voorkeurshouding. 'Hoe voorkomt u een voorkeurshouding?'. Deze folder behoort bij de JGZ-richtlijn voorkeurshouding en schedelvorming.
2.30 Mb 06 jun 2013
Handreiking Scenario's voor flexibilisering in de JGZ (pdf)
Handreiking met drie scenario's om (verder) aan de slag te gaan met flexibilisering.
6.49 Mb 06 jun 2013
Handleiding groeidiagrammen (pdf)
Factsheet resultaten vijfde landelijke groeistudie. Praktische handleiding voor professionals in de JGZ en kindergeneeskunde bij het meten en wegen van kinderen en het invullen van groeidiagrammen.
51 Kb 06 jun 2013

Deel dit met je netwerk