Bibliotheek

Hier vind je alle beschikbare downloads. 

Vink één of meerdere thema's aan en klik op 'ZOEKEN' of zoek met eigen zoekwoorden door gebruik te maken van het veld 'Omschrijving'. 
Wij werken momenteel aan het optimaliseren van de bibliotheek. Hulp nodig? Laat het ons weten


Document Grootte Gepubliceerd op
Handreiking rookvrij opgroeien 0-4 jaar (pdf)
Handreiking waarin de methodiek voor individuele voorlichting aan ouders door JGZ professionals en kraamverzorgenden wordt beschreven. De handleiding geeft informatie over het waarom, wanneer en hoe van het bespreken van meeroken met ouders. Het doel is het percentage kinderen dat wordt blootgesteld aan tabaksrook te verminderen.
3.46 Mb 29 jul 2014
Literatuurstudie samenwerken aan het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen (pdf)
Literatuuronderzoek over twee vragen: In hoeverre is bewezen dat samenwerking tussen organisaties effect heeft op het gezond en veilig opgroeien van kinderen? Welke factoren beïnvloeden de samenwerking tussen organisaties betrokken bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen?
1.73 Mb 14 apr 2014
Digitale participatie van ouders en de jeugdigen in de JGZ (pdf)
Deze brochure is bedoeld om JGZ-organisaties input te geven voor visievorming en besluitvorming over concrete projecten bij digitale participatie van klanten.
4.83 Mb 11 apr 2014
Handreiking De JGZ in beeld bij adolescenten (pdf)
Samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongeren.
2.01 Mb 12 mrt 2014
Vragenlijst ouders - Handreiking Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen (pdf)
Onderdeel van de handreiking Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen.
642 Kb 03 feb 2014
Tips voor taal (pdf)
Onderdeel van de handreiking Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen.
1.47 Mb 03 feb 2014
Samenvatting handreiking snel terug naar school (pdf)
Handreiking bedoeld voor JGZ organisaties, Centra voor Jeugd en Gezin, primair-, voorgezet- en middelbaar beroepsonderwijs Gemeenten en leerplichtambtenaren. Doel is de integrale aanpak van schoolverzuim en de samenwerking van betrokken partijen te ondersteunen.
20 Kb 03 feb 2014
'Recht doen (aan iedereen)'- Morele oordeelsvorming in de JGZ (pdf)
Inzicht in hoe moreel juist te handelen helpt de JGZ-professional bij veel voorkomende vraagstukken. Vraagstukken waarin het moeilijk is te beslissen wat in deze situatie het beste past.
3.56 Mb 03 feb 2014
Samenvattingskaart Handreiking uniforme signalering taalachterstanden (pdf)
Onderdeel handreiking uniforme signalering taalachterstanden,
9.82 Mb 03 feb 2014
Overzichtskaart JGZ richtlijn vroeg en/of SGA geboren kinderen (pdf)
Overzichtskaart van de JGZ-richtlijn te vroeg en/of small for gestational age (SGA) geboren kinderen.
2.01 Mb 03 feb 2014
Overzichtskaart (pdf)
Overzichtskaart van de JGZ-richtlijn over voeding en eetgedrag
1.65 Mb 03 feb 2014
Handreiking uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen (pdf)
Taalproblemen kunnen op zichzelf staand voorkomen (specifieke taalstoornissen), maar kunnen ook samengaan met factoren zoals gehoorverlies, lage intelligentie, of afwijkingen aan het spraakorgaan (niet specifieke taalstoornissen). Taalachterstand kan ook ontstaan door onvoldoende aanbod uit de omgeving. Vroege signalering van taalstoornissen maakt eerdere diagnose, behandeling en begeleiding mogelijk waardoor veel problemen voorkomen worden.
7.75 Mb 03 feb 2014
Voorleestips (pdf)
Onderdeel van de handreiking Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen.
2.59 Mb 03 feb 2014
Adviesklapper mediaopvoeding voor kinderen in de basisschoolleeftijd (6-12 jaar) (pdf)
Als JGZ-professional kun je vragen van ouders beantwoorden, ze verwijzen naar goede websites (met gevalideerde informatie) en je kunt hen verwijzen naar meer gespecialiseerde ondersteuning bij problemen (bijvoorbeeld met obsessief gedrag). Ook is het belangrijk dat je zelf weet waar je meer informatie kunt vinden. Om je hiervoor goed toe te rusten, is dit factsheet gemaakt
1.60 Mb 03 feb 2014
Adviesklapper beeldschermmedia en mediaopvoeding voor de allerkleinsten (0-6 jaar) (pdf)
Er bestaan geen vaste richtlijnen als het gaat om mediagebruik van kinderen, maar als JGZ-professional kun je wel het bewustzijn stimuleren, tips geven en kennis overdragen. Dat is belangrijk, want er zijn ook risico’s. Daarnaast kun je vragen van ouders beantwoorden, verwijzen naar goede websites (met gevalideerde informatie) en weten waar je zelf meer informatie kunt vinden. Dit factsheet helpt u op weg, zodat je ouders kunt ondersteunen in de mediaopvoeding van hun jonge kinderen.
791 Kb 03 feb 2014
Betere registratie voor betere zorg (pdf)
Toelichting op de basisdataset jeugdgezondheidszorg, betere registratie voor betere zorg.
1.45 Mb 06 jun 2013
Handreiking Het vertrouwen krijgen van jongeren (pdf)
Handelingsperspectief voor het aangaan van de dialoog met jongeren.
2.94 Mb 06 jun 2013
Handreiking samenwerking en gegevensoverdracht tussen ziekenhuis en JGZ (pdf)
Concept-handreiking voor professionals als ondersteuning bij het organiseren van de samenwerking en overdracht van gegevens tussen het ziekenhuis en de JGZ.
2.48 Mb 06 jun 2013
Handreiking Social media en de JGZ (pdf)
In deze handreiking nemen we je mee in de wereld van de social media. We gaan in op de kansen die deze nieuwe vorm van communiceren biedt en we bieden handvatten die kunnen helpen bij het daadwerkelijk 'aan de slag gaan'.
5.46 Mb 06 jun 2013
Betrokken en nabij (pdf)
Contouren van een visie op Publieke Zorg voor Jeugden de rol van zorgverleners daarin.
2.58 Mb 06 jun 2013

Deel dit met je netwerk