Zijligging

Kan een baby niet beter in zijligging slapen? Op de rug kan een kind toch stikken in slijm of voedsel?

In veel landen worden baby’s van begin af aan op de rug te slapen gelegd, maar in Nederland is in de vorige eeuw de gewoonte gegroeid om pasgeborenen op de zij te leggen. Als dat zo gebeurt dat het onderste armpje naar voren wordt gelegd, is de kans op omrollen de eerste twee weken nog gering. Er is aan zijligging echter geen enkel voordeel verbonden. Integendeel: Na enkele weken ontstaat de kans dat de baby naar buikligging rolt. De zijligging wordt instabiel. Bij de ene baby wat eerder dan bij de andere. Dat oplossen door steuntjes in bed te leggen, valt af te raden. Voorwerpen in bed worden, zeker als zij zacht zijn, op een gegeven moment een risicofactor voor een steeds beweeglijker wordende baby. Hoe minder voorwerpen in het bedje, hoe veiliger het is voor de baby. Een klein knuffeltje of een geurdoekje is voldoende om de baby een vertrouwd gevoel te geven.

Belangrijker nog is te beseffen dat zijligging op zich risico verhogend is, ook zonder dat de baby zich naar de buik draait. Dat geldt in versterkte mate voor te vroeg geboren baby’s. Daarom wordt tegenwoordig ook in ons land aangeraden om een baby meteen met rugligging vertrouwd te maken.

Er wordt wel gedacht dat het risico van verslikken op de rug groter is dan op de zij, maar dat blijkt nergens uit. Een mondje teruggeven is niets bijzonders voor een baby. Stikken in slijm of voedsel gebeurt gelukkig uiterst zelden en er is geen enkel onderzoek bekend waaruit blijkt dat het risico op de rug groter is dan op de zij. Slapen op de rug met het hoofdje beurtelings naar links en naar rechts gewend is de veiligste slaaphouding. Wen uw kind daar zo snel mogelijk aan.

Deel dit met je netwerk