Wat betekent VEILIG

Hoe kom ik er achter of een babyartikel veilig is of niet? Kan ik vertrouwen op de informatie die in winkels of op internet wordt gegeven?

Het leven is nooit voor honderd procent veilig. Zeker niet voor een kwetsbare baby die volledig afhankelijk is van zijn ouders of verzorgers. Volwassenen hebben de mogelijkheden om de situatie of omgeving zo veilig mogelijk te maken. Onder meer door na te gaan welke producten echt nodig en nuttig zijn, en hoe ze veilig kunnen worden gebruikt.

Voorwerpen en objecten op zich zijn niet gevaarlijk. Risico kan alleen ontstaan door de wijze waarop mensen met wiegen, bedjes, beddengoed, babyartikelen of kleding omgaan. Veiligheidskeurmerken hebben een veel beperkter betekenis dan de meeste mensen beseffen. Europese normen lijken indrukwekkend, maar ze worden sterk door commerciële belangen beïnvloed en reiken niet verder dan technische aspecten. Keurmerken en normen geven geen houvast over het gebruik van een product en de omstandigheden waaronder risico ontstaat. Terwijl het vrijwel altijd de toepassing is, de wijze van gebruiken die een baby in problemen kan brengen. Risico betekent gelukkig niet meteen een fatale afloop, maar waarom zou u zelfs maar de geringste kans willen lopen.

Helaas kunt u als consument niet zonder meer vertrouwen op de informatie van fabrikanten en winkeliers. Ook al bedoelen zij het goed: om de mate van veiligheid of onveiligheid in uiteenlopende situaties te kunnen beoordelen is meer kennis en inzicht nodig dan men redelijkerwijs bij hen mag verwachten. Kennis bij voorbeeld van ontwikkeling en gedrag van baby’s, de vele verschillen daarin, invloeden van vroeggeboorte, ziekten en afwijkingen, behandelmethoden en medicijnen. Inzicht op basis van betrouwbare studies en praktijkervaring, inzicht dat voortschrijdt naarmate wetenschap en toepassing nieuwe bevindingen opleveren.

Het overzicht 'Producten veilig of onveilig' op deze site beoogt tegenwicht te bieden aan de vaak onvolledige, soms onjuiste en in enkele gevallen helaas zelfs misleidende informatie die fabrikanten, importeurs en winkeliers over producten bieden. Wie veiligheid belangrijk vindt kan in het eerste deel vinden waar bij gangbare artikelen op dient te worden gelet. In het tweede gedeelte worden specifieke producten aan een risicoanalyse onderworpen.

Internet biedt oneindig veel informatie. Goede informatie, minder goede, maar ook slechte en zelfs volstrekt onjuiste of misleidende informatie. Kennis en een kritische instelling kunnen helpen bij het maken van onderscheid.

Let om te beginnen op de kwaliteit: Maakt de bron zich met naam en toenaam bekend, is zij deskundig en onafhankelijk, bereid om heldere uitleg te geven en vragen te beantwoorden? Is de informatie controleerbaar juist?

Of heeft u te maken met een actiegroep, wordt er een vaag verhaal opgehangen of vanuit een bepaalde overtuiging van alles beweerd, maar weinig of niets aangetoond? Spelen belangen een rol, staat bij voorbeeld de verkoop van producten en hulpmiddelen voorop? Wordt u misschien volgens het beproefde commerciële recept een beetje bang gemaakt voor wiegendood om u een product te kunnen verkopen dat ‘helpt’?

Wees wijs, volg de adviezen Veilig Slapen en geniet onbekommerd van uw baby.

De informatie op deze website mag door iedereen worden getoetst. Reageer als u een onjuistheid signaleert.

Deel dit met je netwerk