Inbakeren

Is het gevaarlijk om een baby in te bakeren?

Zie hierover ook de informatie over huilbaby’s.

Inbakeren stamt uit oude tijden, toen de mens onder primitieve omstandigheden moest zien te overleven. In de Middeleeuwen werd het ook in ons land veel toegepast, omdat men toen dacht dat stevig inwikkelen beschermt tegen akelige ziekten als de pest. Ook geloofde men dat bij de geboorte opgelopen kneuzingen erdoor konden genezen. Tot de achttiende eeuw was inbakeren algemeen, daarna verdween de gewoonte goeddeels. Sinds een jaar of vijftien echter heeft het inwikkelen van een baby zich in Nederland weer enige aanhang verworven. Veel immigranten zijn er van oudsher mee vertrouwd. Het zou volgens de voorstanders heilzaam zijn voor een baby, maar nut en noodzaak zijn totnogtoe vooral veronderstellingen waarvan de juistheid nergens overtuigend is aangetoond. Inbakeren wordt in Nederland niet aangeraden. Wie het desondanks wil, moet er voor zorgen dat het op een veilige manier gebeurt. Om te beginnen is het verstandig om er even mee te wachten om baby en moeder de tijd te geven aan elkaar te wennen door middel van veel lijfelijk contact. Te vroeg inbakeren kan dat belemmeren. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat een ingebakerde baby zich minder kan uiten via lichaamstaal. Sterk afgeraden moet worden in te bakeren als een baby niet gezond is of koorts heeft, wanneer de baby een ernstige luchtweginfectie heeft, verschijnselen van of aanleg voor heupdysplasie vertoont, of wanneer scoliose (kromming van de ruggengraat) wordt geconstateerd. De eerste 24 uur na vaccinatie moet niet worden ingebakerd. Slordig wikkelen of verkeerd (te dik, te losjes of te strak, met onbeweeglijke beentjes, met bedekt hoofd) of te lang (boven de uiterste leeftijd van 5 á 6 maanden), dat kan allemaal gevaarlijk zijn. Vraag, als u wilt inbakeren, eerst advies en instructie op het consultatiebureau/de jeugdgezondheidszorg. De jeugdgezondheidszorg is ook in staat u te begeleiden bij het op tijd afbouwen van het inbakeren. Onder bepaalde omstandigheden kan inbakeren ouders van een jonge (tot 7 weken) huilbaby tijdelijk ondersteunen bij het ontwikkelen van een verzorgingspatroon met orde en rust, regelmaat en de voorspelbaarheid die een baby geruststelt.

Deel dit met je netwerk