Samen slapen

Het is heerlijk om na het borstvoeden in bed met de baby in slaap te vallen. Waarom wordt dat afgeraden?

Het samen slapen van ouders en baby wordt wel gepropageerd, omdat het borstvoeden zou stimuleren, een 'natuurlijk proces' zou zijn en veilig. De gedachte klinkt wel sympathiek, maar helaas blijkt in toenemende mate uit internationaal onderzoek dat jonge baby’s in een grote-mensen bed een levensbedreigend risico lopen. Echt veilig is het dus niet. 'Natuurlijk' is het ook al niet. Er is nooit aangetoond dat samen slapen beschermt, wel dat nabijheid goed is. De baby naast of zo dicht mogelijk bij het ouderlijk bed in een wieg of bedje leggen is een veilige oplossing.

U zou uw bed wel minder onveilig kunnen maken door geen dekbed te gebruiken en uw baby uit de buurt van kussens en de spleet tussen twee matrassen te houden. Vergeet niet dat u een waterbed en zo’n zachte matras die zich naar uw lichaam voegt voor een baby niet veilig kunt maken. Maar zelfs als u er dan ook nog voor zorgt dat u geen slaapmiddelen, alcohol of drugs gebruikt of in oververmoeide of gestresste toestand met de baby in bed kruipt, is het niet zeker dat het voldoende veilig is. Uit onderzoek blijkt ook dat roken (door de ouders) een groter en langer durend risico oplevert bij samen slapen, maar niet helemaal duidelijk is waarom dat zo is.

Samen slapen kwam tot 1994, toen de gewoonte uit de Verenigde Staten Nederland binnenwaaide, eigenlijk niet voor. Nadien bleek uit peilingen dat de gewoonte tot enkele percenten groeide en parallel daarmee werd een toenemend aantal gevallen van overlijden in het ouderlijk bed gedocumenteerd. Dank zij de peilingen en de actuele kennis van gevallen van wiegendood is het verhoogd risico van samen slapen in Nederland duidelijk aan te tonen. Deze bevindingen passen in het beeld dat vooral cultureel bepaalde gewoonten in de omgang met baby’s risico’s scheppen. Risico's die vermeden kunnen worden.

De brede acceptatie en verspreiding van de Veilig Slapen adviezen - die bewust op het verminderen van vage angstgevoelens zijn gericht - heeft ertoe geleid dat ons land een ruime voorsprong heeft op alle overige landen (inclusief de VS) waar men zich inspant wiegendood terug te dringen. Een Amerikaanse antropoloog en enkele artsen blijven samen slapen propageren, maar de federale Amerikaanse artsenorganisaties hanteren sinds november 2005 ook het advies om niet samen met een jonge baby in één bed te slapen. De nadruk neemt zelfs toe, nu uit recent onderzoek blijkt dat er ook niet-levensbedreigende gezondheidsrisico’s kleven aan samen slapen.

Uw baby slaapt het veiligst in zijn wiegje of bedje naast uw eigen bed. Gebeurt het u toch een keer dat u na het voeden samen met de baby in slaap sukkelt, voelt u zich daar dan niet al te ongelukkig of schuldig over, maar leg uw kind zodra u even wakker wordt wel meteen op z'n eigen plekje. Tip: Als u vreest onder het voeden in slaap te vallen, kunt u als hulpmiddel een kookwekker gebruiken die na een bepaalde tijd afgaat.

Even op de bank

Voor menig ouder is het genieten om even met de baby op de bank te gaan liggen. Vaak met het kind op de buik bovenop de volwassene. Daar schuilt geen gevaar in zo lang u wakker bent. Maar o wee als de vermoeidheid toeslaat.
Als u in slaap sukkelt ontstaat een niet te onderschatten risico. De baby kan dan wegglijden en in een ongelukkige positie terechtkomen. Helaas loopt dat nogal eens fataal af, zoals al jarenlang af en toe blijkt. Ook als een baby alleen op een bank wordt gelegd kan de spleet tussen zitkussens en rugleuning hem na omrollen het ademhalen belemmeren.

In Nederland gaat het nog om een beperkt aantal gevallen. Onderzoek in 24 Amerikaanse staten heeft aangetoond dat tussen 2004 en 2012 inmiddels 1000 kinderen van 0 tot 3 jaar op bank of sofa zijn overleden. Dat is een op elke acht gevallen van onverwacht overlijden. Het grootste gevaar lopen baby’s tot 3 maanden.

Deel dit met je netwerk