Huilbaby

Mijn kind is een huilbaby, die alleen op de buik kan slapen. Wat zou ik anders moeten doen om hem rustig te krijgen?

Jaarlijks worden thans in Nederland om en nabij 180.000 baby's geboren. Ongeveer 10 tot 15 procent daarvan is een huilbaby. Een veel gehanteerde definitie is: Een kind dat tenminste 3 uur per dag, tenminste 3 dagen per week, tenminste 3 weken lang ontroostbaar huilt. Ter vergelijking: een ‘niet-huilbaby’ huilt hooguit anderhalf uur op een dag (waarvan veel ouders/verzorgers zich trouwens niet realiseren dat dit normaal is).

Overmatig huilen kan in korte tijd een serieus probleem worden voor ouders/verzorgers, die het vaak maar amper aan kunnen en zich daar behoorlijk schuldig over kunnen voelen. Dat kan overigens ook het geval zijn zonder dat de baby precies aan de definitie van excessief huilgedrag voldoet. Slechts in een beperkt aantal gevallen kan een lichamelijke oorzaak worden aangewezen als verklaring. De meeste huilbaby’s mankeren niets.

Ouders hebben nogal eens de neiging om een huilbaby op de buik te slapen te leggen, omdat het kind dan rustiger is. Daarmee scheppen zij een beduidend verhoogd risico dat de baby in problemen komt; buikligging is risicovol voor baby’s. Recent onderzoek toont aan dat overmatig huilen en onrustig gedrag heel goed en verrassend snel kunnen worden beteugeld met het invoeren van rust en regelmaat, een voorspelbaar ritme in het verzorgingspatroon en het verminderen van prikkels. Ouders blijken, meestal met de beste bedoelingen, allerlei dingen te doen die een baby onrustig en geprikkeld maken, waardoor ze het huilen aanwakkeren in plaats van het kind tot bedaren te brengen. Als ouders daarover goed worden voorgelicht en begeleid, neemt het huilen vrijwel altijd al na enkele dagen sterk af. Sinds 2006 zijn daarmee in enkele ziekenhuizen (Zwolle) en in een zogeheten huilbabypoli (Arnhem, Dordrecht) overtuigend goede resultaten bereikt.

Nóóit schudden!

Ernstige risico’s vormen smoren en door elkaar schudden van een baby, waar ouders in hun wanhoop soms toe overgaan. Een baby kan door schudden zwaar letsel oplopen zoals hersenbeschadiging, blindheid en achterstand in ontwikkeling. In het ergste geval brengt schudden ook het leven in gevaar. Overlijden is dan het gevolg van het zogeheten shaken-babysyndroom.

Vraag het consultatiebureau/de jeugdgezondheidszorg of de dokter dus zo snel mogelijk advies als uw kind een huilbaby is en laat u vooral geen onzin op de mouw spelden over darmkrampjes. Darmkrampjes komen algemeen voor in een stadium waarin de spijsvertering zich ontwikkelt. Vanaf de leeftijd van zes weken nemen ze af, bij 3 tot 4 maanden heeft de baby er normaal gesproken geen last meer van. Van babymassage is geen invloed aangetoond bij overmatig huilen.

Voor het geval u in het alternatieve circuit de oplossing zoekt: de noodzaak tot wervelmanipulatie bij zuigelingen door zogeheten chiropractors, osteopaten, manuele of craniosacraal therapeuten is wetenschappelijk nooit aangetoond, omstreden en niet zonder risico. Totnogtoe is in Nederland twee keer vastgesteld dat een zuigeling als gevolg van wervelmanipulatie is overleden.

Gewoonlijk bereikt het ‘normale’ huilen van een willekeurige baby een piek rond de leeftijd van 6 weken en is het na 3 maanden wel zo'n beetje afgelopen.

Al enkele malen is tijdens praktisch onderzoek vastgesteld dat ouders van een huilbaby verrassend snel rust kunnen vinden als zij begrijpen dat het verstandig is hun gedrag aan te passen aan hun baby door ertoe over te gaan hun kind volgens een regelmatig patroon te verzorgen en allerlei onrustig makende verstoringen te vermijden. Het gaat daarbij om betrekkelijk eenvoudige dingen als in een vaste en daardoor voor de baby herkenbare en al na korte tijd vertrouwde volgorde voeden, verzorgen en in bed leggen en niet te vaak oppakken, geen vermoeiende dingen ondernemen en het kind niet pas in het eigen bedje leggen als het op een andere plek al in slaap is gesukkeld. Ook is het voor de baby rustiger als niet voortdurend radio en tv aanstaan. Een of twee speeltjes zijn leuk, maar een box vol maakt onrustig. Laat het in bed bij een enkel knuffeltje of geurdoekje.

In een beperkt aantal gevallen kan tijdelijk inbakeren voor de leeftijd van 7 weken helpen om rust en regelmaat te bereiken en vooral de voor de baby geruststellende voorspelbaarheid in het patroon van verzorgen.

Zie hierover de vraag over inbakeren.

Zie voor meer informatie over huilbaby's ook deze pagina.

Deel dit met je netwerk