Buikligging

Buikligging wordt afgeraden, maar mijn kind is nu enkele maanden oud en draait in de slaap naar de buik.

Mijn kind wil alleen maar op de buik slapen, anders huilt het. Wat moet ik trouwens geloven, de ene keer wordt buikligging geadviseerd en dan is het weer rugligging?

Een huilbaby is een verhaal apart, zie de informatie daarover.

In ons land zijn baby’s eeuwenlang altijd op de rug te slapen gelegd. Met uitzondering van een periode in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, toen vanuit Amerika een voorkeur op kwam voor buikligging. Nederland behoorde tot de landen die toen buikligging gingen adviseren. Oplettende kinderartsen zagen na enige tijd een forse toename van baby’s die in buikligging overleden. Onderzoek leidde in 1987 in Nederland tot terugkeer naar rugligging, de rest van de westerse wereld volgde later. De ontdekking was tevens het startsein voor een voortdurende reeks onderzoeken die hebben geleid tot de adviezen die op rij zijn gezet in Veilig Slapen. Deze adviezen worden van tijd tot tijd in kleine stapjes uitgebreid en verfijnd.

Aangeraden wordt om de aanbevelingen in hun geheel te volgen om voor de baby een zo veilig mogelijke situatie te scheppen. Boven twijfel is verheven dat buikligging riskant is voor een slapende baby; een infectie (bij voorbeeld verkoudheid) maakt dat risico nog groter. Daarom is het verstandig om een baby zo snel mogelijk aan rugligging te wennen. Gewenning heeft effect, zo is aangetoond.

Als een baby groter wordt, gaat hij draaien. De eerste keer gebeurt dat bij toeval. Draaien naar de buik in deze fase waarin de baby daarmee nog geen of nauwelijks ervaring heeft opgedaan, levert een risicomoment of -periode op. Daarom is het raadzaam om een baby als hij wakker is, op de buik te laten oefenen, omder toezicht. U kunt daar al enkele weken na de geboorte mee beginnen. Doe dat een aantal malen per dag een kwartiertje. Dat maakt de baby vertrouwd met zij- en buikligging. Bovendien bevordert bewegen de motorische ontwikkeling. Gemiddeld met 5 maanden kunnen baby’s zelf draaien, maar een heel vlotte baby lukt het soms al met 3 maanden. Een baby kan ook pas met 9 maanden zo ver zijn.

De eerste keer werpt een de baby de beentjes omhoog en opeens ligt hij andersom. Geen idee hoe terugdraaien zou moeten. Zo lang terugdraaien nog niet goed lukt is extra waakzaamheid aan te bevelen. U kunt het risicomoment van draaien wat vertragen tot de baby wat sterker is door een babyslaapzakje te gebruiken met eventueel een stevig ingestopt laken dwars over heupen en beentjes.

Niet alle baby’s houden zich aan wat wij verstandig vinden, en een behoorlijke minderheid ontwikkelt toch een voorkeur voor slapen op de buik. Als een baby gezond is, zich normaal ontwikkelt in een rookvrije omgeving, en de overige aanbevelingen (veilig bed, dichtbij de ouders slapend, etc) worden toegepast, dan is het niet zinvol om het kind steeds terug te leggen op de rug met het risico dat u de slaap verstoort. Het is niet ongewoon dat een slapende baby korte perioden met het gezicht omlaag ligt, waarna het hoofd weer opzij draait. Als u daar niet gerust op bent, is het verstandig om tijdens een middagslaapje eens rustig te bekijken wat uw baby doet.

Deel dit met je netwerk