Producten Voorkeurshouding, schedelvervorming

Redressiehelm

Een redressiehelm is een orthopedisch product dat wordt aangeboden om schedelvervorming bij een baby te corrigeren. Het hulpmiddel, dat zes maanden lang 23 uur per etmaal moet worden gedragen, kan worden voorgeschreven door artsen in speciale helmpoliklinieken.

Advies

  • Gebruik bij voorkeur geen helm bij schedelvervorming. Raadpleeg een arts of kinderfysiotherapeut.
  • Volg de adviezen afwisseling van houding en bewegen die bij veiligslapen en scheefhoofdigheid staan.
  • Zoek bij schedelvervorming in overleg met een arts of kinderfysiotherapeut naar een behandeling. 

Beoordeling
Begin mei 2014 gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek door de Universiteit Twente heeft aangetoond dat er bij gezonde baby’s met een matige tot ernstige schedelvervorming geen effect van een redressiehelm is te verwachten. Wel zijn er onprettige bijwerkingen als huidirritaties, overmatig zweten, stank en belemmering bij het knuffelen.
Als voorkomen van schedelvervorming niet is gelukt kan alsnog door afwisseling van houding en beweging correctie van de babyschedel worden verwacht, in een kwart van de gevallen zelfs volledig. (Zie ook Scheefhoofdigheid en Vragen en informatie.)

Sleepcurve

De SleepCurve is een in Engeland ontwikkeld matrasje dat volgens de bedenker scheefhoofdigheid tegengaat, doordat een baby van 0 tot 2 jaar op de rug met het hoofd in een kuiltje ligt.

Advies

  • Niet aanschaffen.
  • Volg de aanbeveling om een vlak matrasje te gebruiken. Zie de adviezen onder matras.

Beoordeling
Wetenschappelijk onderzoek naar de Sleepcurve of soortgelijke matrasjes ontbreekt en onderbouwing van de claims is twijfelachtig of onjuist. Het product voldoet niet aan de aanbeveling om een vlak matrasje te gebruiken, waardoor een levensbedreigend risico wordt geïntroduceerd bij buikligging. Inzake scheefhoofdigheid is een averechts effect denkbaar als gevolg van mogelijke ontwikkeling van een voorkeurshouding met schedelafplatting als gevolg. Veiligheid en effectiviteit dienen derhalve ernstig in twijfel te worden getrokken. Schaf dit product niet aan.

Tortle

De Tortle is een muts waaraan een rolletje is bevestigd dat een baby zou moeten verhinderen om met het hoofd in de voorkeurshouding te draaien. Volgens de uit Australië afkomstige Amerikaanse kinderarts Jane Scott zou daarmee het ontstaan van een scheef of plat hoofd kunnen worden voorkomen.

Advies

  • Niet aanschaffen.

Beoordeling
Naar dit product is geen deugdelijk onderzoek gedaan. In diverse wetenschappelijke studies is duidelijk aangetoond dat een bedekt hoofd voor baby’s een belangrijke risicofactor is voor wiegendood als gevolg van oververhitting. Scheefgroei of afplatting van een babyhoofd kan vrijwel altijd zonder hulpmiddelen worden voorkomen. Zo niet, dan kan via (kinder)arts en/of fysiotherapeut een effectieve behandeling worden gevonden. Zie voor meer informatie de pagina Scheefhoofdigheid op de website. Schaf dit product niet aan.

Deel dit met je netwerk