Anti-refluxbed

Het Anti-Refluxbed (AR-bedje) is een onder een zeer steile hoek (40 tot 50 graden) omhoogstaand bedje, waarin een baby moet worden gefixeerd en door zijligkussentjes in een rechte positie wordt gehouden. Volgens de producent geschikt voor het tegengaan van gastroesofageale reflux. Geschikt voor baby’s van 3 tot en met 9 kilo.

Advies

  • Gebruik uitsluitend een AR-bedje als de kinderarts dat zou voorschrijven.

Beoordeling

Als een (kinder)arts inderdaad gastroesofageale reflux constateert, zal daar een behandeladvies op volgen, veelal te beginnen met verandering van voeding.

In de volksmond wordt een mondje teruggeven ook wel reflux genoemd, maar dat is meestal een verschijnsel dat bij baby’s vaak voorkomt en gewoonlijk na verloop van enkele maanden vermindert en overgaat. De gedachte dat schuin omhoog zetten van het hoofdeinde van wiegje of ledikantje daartegen zou helpen, is hardnekkig, maar wordt al vele jaren beschouwd als een misvatting die berust op achterhaald inzicht. Er is in diverse onderzoeken geen enkel bewezen nut gevonden.

Een uitzondering vormen te vroeg geboren zuigelingen, die baat kunnen hebben bij een schuine ligging op de buik. Omdat buikligging een significant verhoogd risico is voor wiegendood, gelden dan bijzondere voorzieningen. Zoals permanente monitorbewaking.

Het AR-bedje is op verzoek van de producent bekeken door een groep kinderartsen/gastro-enterologen in Brussel. Zij constateerden alleen bij een hellingshoek van tenminste 40 graden enig effect op het aantal refluxperioden en de lengte ervan. Nader onderzoek werd nodig geacht. De positie van de baby is niet praktisch en ongemakkelijk. Van onderzoek naar de veiligheid is niets bekend. Het gebruik van stabilisatierolletjes in het bedje is riskant en moet worden afgeraden.

Deel dit met je netwerk