Safe T Sleep

Een brede lap katoen die met klittenband om het matras heen wordt vastgezet, en waaraan aan de bovenzijde een tweede, smallere katoenen wikkel is bevestigd die op buikhoogte om de baby wordt geslagen en eveneens met klittenband wordt vastgezet. Met een extra flap tussen de beentjes van de baby door wordt een soort broekje gemaakt. Op die manier vastgelegd kan een baby in rugligging nog maar beperkt naar links en rechts draaien. Er worden diverse maten aangeboden, tot de leeftijd van 3 jaar.

Advies

Leg een baby of peuter niet vast. Alleen bij uitzondering kan op medische of medisch/sociale indicatie vastleggen worden geadviseerd. Het is dan verstandig het gebruik te beperken tot overdag, onder toezicht. Ga, als u denkt dat voor uw baby een uitzondering moet worden gemaakt, voor advies naar het consultatiebureau/JGZ-organisatie of overleg met uw (kinder)arts. Bouw bij keuze voor dit hulpmiddel in elk geval af, zodra de baby sterk en beweeglijk is - in geval van een zich traag ontwikkelende baby is dat uiterlijk met 9 maanden. Vermijd in alle gevallen zijligging tijdens de slaap vanwege het onnodig hogere risico op wiegendood.

Beoordeling

De oorspronkelijke gedachte van de Nieuw-Zeelandse ontwerpster was in 1992 dat de wikkel haar ontwakende peuter zou vertragen bij pogingen om uit bed te klimmen: ‘Een peuter kan zichzelf uit de wikkel bevrijden, maar moeder kan er op tijd bij zijn’.

Enkele jaren later produceerde zij een kleinere maat om het wiegendoodrisico van draaien naar de buik tegen te gaan. Nadien volgden de claims dat met het hulpmiddel scheefhoofdigheid kan worden voorkomen, dat een vastgelegd kind zich niet kan verwonden of beschadigen door uit bed te klimmen of te vallen, dat een vastgelegde baby een ‘milde manier van inbakeren’ ondergaat, zich niet naar de buik kan draaien en zich ‘geborgen’ voelt in zijn vaak ruime bedje.

In een studie in Nieuw-Zeeland in opdracht van de producent werden effectiviteit en veiligheid voldoende bevonden. Er werden echter slechts 31 kinderen bekeken, zodat een onveilige situatie die zich bij uitzondering voordoet op basis van onderzoek niet worden uitgesloten. Van fatale incidenten evenwel is nimmer melding gemaakt.

Vastleggen of fixeren wordt in Nederland om diverse redenen ontraden. Vastleggen is voor een normaal ontwikkelde, gezonde baby onnodig belemmerend voor de motorische ontwikkeling. Voor de door de producent genoemde situaties zijn veilige oplossingen voorhanden. In plaats van een peuter vast te leggen kan bij voorbeeld het bedje of de directe omgeving worden aangepast. In een slaapzak kan een baby zich niet bloot woelen. Naar (preventie van) scheefhoofdigheid is in Nederland wetenschappelijk onderzoek gedaan, waaruit is gebleken dat de preventie adviezen zonder hulpmiddelen doeltreffend (en veilig) zijn. In Nieuw-Zeelands onderzoek (2010) is het effect van preventieadvies zonder hulpmiddelen vergeleken met gebruik van de Safe T Sleep. Conclusie: Er is geen invloed van de Safe T Sleep op scheef- of plathoofdigheid gevonden.

Onzorgvuldig fixeren kan tot (dodelijke) ongelukken leiden. Als de baby in de Safe T Sleep zonder gebruik van de flap op de zij wordt gelegd, is doordraaien naar de buik niet onmogelijk.

Deel dit met je netwerk