Stabilisatierolletjes, zijligkussentjes of wigjes

Stabilisatierolletjes, zijligkussentjes of wigjes worden, soms in combinatie met hoofdkussentje of onderlegger, aangeboden om zuigelingen in zijligging te houden en draaien te verhinderen, met de claim daarmee scheefhoofdigheid of reflux te voorkomen.

Advies

  • Gebruik dit soort producten niet.
  • In overleg met uw kinderarts of jeugdarts is tijdelijk gebruik onder voorwaarden - in géén geval zonder toezicht! - denkbaar, bij voorbeeld in bijzondere gevallen van scheefhoofdigheid tijdens behandeling onder (kinder)fysiotherapeutische begeleiding.

Beoordeling

Zijligging wordt in Nederland niet meer aangeraden, ook niet voor pasgeborenen, omdat deze ligging al na korte tijd instabiel wordt en geen voordelen biedt. Het is verstandig om een baby meteen te wennen aan rugligging met het hoofd beurtelings naar links en naar rechts gekeerd. Wisselligging is uitstekend toe te passen zonder hulpmiddelen. Aangezien een zuigeling in de eerste levensweken maar zeer zelden naar de buik draait, is een kussentje of zijn wigjes als preventiemiddel overbodig. Wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid ontbreekt. Bovendien blijkt draaien in genoemde producten wel degelijk mogelijk te zijn.Vooral jonge zuigelingen lopen risico op verstikking.

Wie rolletjes, kussentjes of wigjes aanschaft, moet beseffen dat zijligging op zich al het risico op wiegendood verhoogt, ook wanneer niet naar de buik wordt gedraaid. Fabrikanten en detaillisten beweren dat de wigjes of rolletjes nodig zijn om scheefhoofdigheid of reflux tegen te gaan, maar dat is niet zo. Scheefhoofdigheid treedt niet of nauwelijks op als van begin af aan kan worden voorkomen dat het hoofd eenzijdig wordt belast. Dat begint met het hoofdje van de baby in rugligging naar opzij te leggen, de ene keer naar links en de andere keer naar rechts, maar ook door afwisseling tijdens het voeden en knuffelen en door herhaaldelijk oefenen op de buik. Zie voor gedetailleerd advies Veilig Slapen en de vragenrubriek]. Ontwikkelt een baby desondanks een voorkeurshouding, dan is het verstandig dat snel met de cb- of kinderarts te bespreken.

Gebruik dit soort producten niet. In overleg met uw (kinder- of cb)arts is tijdelijk gebruik onder voorwaarden - in géén geval zonder toezicht! - denkbaar, bij voorbeeld in bijzondere gevallen van scheefhoofdigheid tijdens behandeling onder (kinder)fysiotherapeutische begeleiding.

NB: In de Verenigde Staten raden toezichthoudende instanties ouders sinds eind september 2010 dringend aan om wegens het gebleken risico op dodelijke ongelukken en de onbewezen claims dergelijke hulpmiddelen niet te gebruiken.

Productbeoordeling

Stabilisatierolletjes, zijligkussentjes of wigjes worden onder andere onder de volgende product namen verkocht

  • Baby Sleep EZ
  • Back to Sleep
  • Bebecal
  • Delta Baby Sleep
  • Easysleep (Delta Baby),
  • Supreme Sleep
  • Zewi Baby-Safe
  • Snuggle Nest

Snuggle Nest, ook met toevoegingen als Baby Delight, Supremeof Summer
Een Amerikaans product dat bestaat uit matrasje met aaneengesloten opstaande, zachte zijkanten en bovenkant. Volgens de fabrikant kan de baby tussen twee rolletjes geklemd te slapen worden gelegd tussen de hoofdkussens van de ouders in hun bed. Volgens de fabrikant te gebruiken totdat de baby begint te draaien en te verplaatsen.

Advies
Volg het algemene advies voor stabilisatierolletjes: gebruik dit soort producten niet.

Beoordeling
Al na twee maanden ontstaat, op het niet te voorziene moment dat de baby beweeglijk wordt, onnodig risico. Zijkanten en hoofdeinde zijn te vergelijken met 'dikke hoofdbeschermers'.

Deel dit met je netwerk