Zitzakken

Advies

  • Leg liever geen baby op zitzakken.
  • Wanneer er wel een zitzak wordt gebruikt, doe dit dan alleen onder toezicht en gebruik geen zitzak met een korrelvulling.

Beoordeling

Zitzakken, populair onder de naam Fatboy, zijn gevuld met korrels die zich voegen naar het lichaam. Leg er liever geen baby op, maar verlies het kind als u dat wel doet, niet uit het oog. De zogeheten Doomoo Seat is een zitzak die is uitgerust met een gordeltje waarin een baby kan worden vastgelegd. Als u besluit een baby zo vast te leggen, houd er dan oog op, zodat de baby zich niet ongemerkt kan loswurmen.

Deel dit met je netwerk