Schapen- of lamsvacht

Advies

  • Het gebruik van een schapenvel of lamsvacht wordt afgeraden.

Beoordeling

Het gebruik van een schapenvel of lamsvacht moet worden afgeraden. Dat is riskant voor een slapende, op de buik liggende of zich in de slaap omdraaiende baby, omdat door de isolerende werking warmtestuwing kan optreden en met neus en mond tussen de vachtharen liggen kan snel leiden tot herinademing van uitgeademde lucht ('rebreathing').

Deel dit met je netwerk