Inbakerproducten

Er verschijnen allerlei inbakerproducten op de markt sinds het in vroegere eeuwen gebruikelijke inbakeren weer wat populariteit heeft verworven. Het gaat om doeken, wikkels en zakjes. Deels worden ze specifiek aangeboden voor onrustige baby’s.

Sleepywings

De Sleepywings bestaat uit twee, langs de rug van de baby met elkaar verbonden katoenen flappen, waarin de armen van de baby langszij het lichaam naar boven of naar onderen kunnen worden neergelegd. In beide flappen zit een uitsparing waarin een fopspeen zo kan worden bevestigd dat de baby er in de bovenstand altijd bij kan. Het product is bedacht door een Australische moeder, naar haar zeggen om haar baby te verhinderen om te wapperen met de armen. Volgens haar ideaal voor zichzelf krabbende baby’s met eczeem, huiduitslag en allergie. In de neerwaartse stand van de armen zou de baby in buikligging het hoofd nog kunnen optillen.

Advies
Bij onrustig gedrag zonder aanwijsbare oorzaak kan meestal worden volstaan met stevig instoppen en het vermijden van stress in de omgang met het kind. Bij eczeem e.d. (jeuk) voorkomt een zijden pyjama met handschoenen beschadiging door krabben. Fixeren (beperken van de bewegingsvrijheid) van een gezonde baby is altijd af te raden. Het is niet verstandig om continu een fopspeen aan te bieden. Als de baby met de armen in de onderste stand op de buik belandt, ontstaat een serieus risico. Het is een overbodig product waaraan een baby niet moet worden blootgesteld.

Advies

  • Ga niet op eigen houtje inbakeren, maar vraag eerst op het consultatiebureau/bij de jeugdgezondheidszorg of dat voor de betreffende baby wel verstandig is.
  • Begin uiterlijk met 4 maanden met afbouwen en zorg dat uiterlijk met 6 maanden het inbakeren geheel is beëindigd.
  • Zowel voor een huilbaby als voor een zeer onrustige baby is inbakeren niet de enige oplossing. Wordt er toch voor gekozen, dan kent de jeugdverpleegkundige op het  consultatiebureau/de jeugdgezondheidszorg de risicobeperkende voorwaarden, kan instructie geven, de veilige methode demonstreren en adviseren over geschikt materiaal.

Productbeoordeling Bakerzakken

  • Puckababy
  • Woombie
  • Ergococoon

Puckababy

Advies
Gebruik bij baby’s die kunnen omrollen moet wegens het risico dat daardoor ontstaat, worden ontraden. Dat kan bij vlotte baby’s in dit product al op de leeftijd van drie maanden (!) gebeuren. Houd dus na 3 maanden de armen vrij.
Ga als uw baby zich opvallend onrustig gedraagt voor advies naar het consultatiebureau of raadpleeg uw eigen (kinder)arts.

Beoordeling
Deugdelijk onderzoek naar werking en veiligheid van de Puckababy ontbreekt. Het aanbieden als alternatief voor inbakeren gaat voorbij aan de voorwaarden (w.o. niet te losjes) die op basis van studies via de consultatiebureaus/de jeugdgezondheidszorg aan inbakeren worden gesteld. De bakerzak is geen product waarmee verantwoord kan worden ingebakerd, maar een slaapzak waarin de armen worden opgesloten.

Bij ingebakerde baby’s is aangetoond dat ze ondanks de belemmering na vier tot zes maanden naar de buik kunnen rollen, waardoor een beduidend hoger risico ontstaat op overlijden.

In een bakerzak wordt een baby minder belemmerd dan door inbakeren, maar na omrollen op de buik kan de beperkte bewegingsvrijheid van de armen meer dan noodzakelijk het terugdraaien naar de veilige rugligging hinderen.


Woombie
Dit product van nauwsluitende dunne, rekbare stof, is in 2006 ontwikkeld door een moeder. Door haar aangeprezen als vooral geschikt voor baby’s die onrustig zijn, last hebben van schrikreflex of baby’s die in hun gezicht krabben, maar ook voor het ‘gevoel van warmte en geborgenheid van de baarmoeder’. Volgens haar is het tot 9 maanden bruikbaar.

Advies
Ga als uw baby zich opvallend onrustig gedraagt eerst voor advies naar het consultatiebureau/ de jeugdgezondheidszorg of wend u rechtstreeks tot een kinderarts.
Gebruik van de Woombie moet bij baby’s die kunnen omrollen, worden ontraden. Een vlotte baby zou in dit product al op de leeftijd van 3 maanden (!) onverwacht op de buik kunnen belanden. Sluit dus na 3 maanden de armen niet meer op.

Beoordeling
De Woombie is gebruikt in twee kleine Amerikaanse studies waarin onder permanent toezicht werd vastgesteld dat de ademhaling geen belemmering ondervond en dat de slaap dieper werd. De gebruiksveiligheid werd in deze studies niet onderzocht.
De armen van de baby worden in het zakje opgesloten, maar de stof is voldoende flexibel voor geringe beweging. Het effect is te vergelijken met dat van inbakeren, maar de kans op omrollen kan zich als gevolg van de resterende bewegingsvrijheid vroeg aandienen. Bij met doeken ingebakerde baby’s is aangetoond dat ze ondanks de belemmering na vier tot zes maanden naar de buik kunnen rollen, waardoor een beduidend hoger risico ontstaat op overlijden.
De onderscheidingen (‘awards’) die in de productinformatie van de Woombie worden vermeld, hebben alleen betekenis voor marketingdoeleinden. De overige aanbevelingen zijn vaag. Er worden diverse foto’s in potentieel riskante ligging getoond. De dunne stof zal in het Nederlandse klimaat vaak gebruik van een deken noodzakelijk maken.


Ergococoon
De Ergococoon is een nauwsluitende katoenen bakerzak, bedacht door een Australische moeder. Zij echter adviseert terecht het gebruik te beperken tot de leeftijd van 3 maanden.

Beoordeling

Inbakeren van een gezonde en zich goed ontwikkelende baby wordt in Nederland afgeraden, omdat een duidelijk nuttig effect tot nog toe niet door onderzoek is aangetoond. Inbakeren vertraagt de motorische ontwikkeling; het kan de slaap verdiepen, maar dat kan onder niet optimale omstandigheden risicoverhogend voor wiegendood zijn.

Aangetoond is wel dat inbakeren voor een beperkt aantal huilbaby’s tot de leeftijd van 7 weken een bijkomend hulpmiddel kan zijn om tot een kalmerend patroon van rust, voorspelbaarheid en wegnemen van prikkels te komen. Mede op basis van deze bevinding is voor de jeugdgezondheidszorg een richtlijn ontwikkeld waarin wordt aangegeven op welke wijze de veiligheids- en gezondheidsrisico's kunnen worden beperkt, welke kinderen (eventueel) wel en welke beslist niet mogen worden ingebakerd en waarin leeftijdsgrenzen worden aangegeven. Het consultatiebureau kan ouders over de richtlijn en een veilige inbakermethode informeren.

Er zijn inbakerproducten op de markt die niet of minder geschikt zijn voor veilige toepassing. Ook worden artikelen aangeboden waarbij leeftijdsgrenzen worden aangegeven die de veiligheidsnormen overschrijden. De claim dat inbakeren het wiegendoodrisico verlaagt, wordt niet door onderzoek geschraagd; In een klein (Amerikaans) onderzoek is slechts de mogelijkheid geopperd. Helaas zijn, ook in Nederland, baby's overleden nadat zij ingebakerd op de buik waren beland.

Begin uiterlijk met 4 maanden met afbouwen en zorg dat uiterlijk met 6 maanden het inbakeren geheel is beëindigd. Die leeftijdsgrenzen zijn van belang voor de ontwikkeling van het kind, maar ook omdat helaas is gebleken dat een baby die ingebakerd op de buik belandt, een verhoogde kans heeft op overlijden. Vanaf 3 maanden worden baby's steeds beweeglijker; tijdig afbouwen voorkomt dat een ingepakt kind op een onbewaakt moment op de buik belandt zonder de mogelijkheid om neus en mond vrij te houden.

Bakerzakken

Bakerzakken zijn geen inbakerproducten, maar slaapzakjes waarin de armen van de baby worden opgesloten. Het zijn slaapzakjes zonder armsgaten, bedoeld om het maaien met de armen tegen te gaan, opdat onrustige kinderen beter slapen. Volgens de aanbieders een alternatief voor strak inbakeren en geschikt tot de leeftijd van 6 maanden of zelfs langer. Ze worden aangeboden onder namen als o.a. Puckababy, Ergococoon en Woombie.

Deel dit met je netwerk