Draagdoeken en -zakken

Advies

 • Leg een baby niet in een draagdoek of -zak te slapen.
 • Zorg ervoor dat u altijd het gezicht van de baby kunt zien. Het is een wijdverbreid misverstand dat een baby door stof heen zou kunnen ademen.
 • Blijf op uw hoede voor adembelemmering en warmtestuwing.
 • Let op houding en ondersteuning.
 • Vermijd dat de kin op de borst zakt en de benen tegen het lichaam zijn opgetrokken.
 • Let op potentiële risico's voor jonge baby's tot vier maanden.
 • Houd bij prematuren rekening met een achterstand in ontwikkeling gelijk aan de periode van de vroeggeboorte.

Beoordeling

Bij gebruik van een draagdoek of –zak kan een benauwde situatie ontstaan: door oplopende temperatuur, te weinig lucht of een verkeerde houding. Warmtestuwing is een risico. Als de baby met het gelaat tegen het lichaam van een volwassene aan ligt, kan een situatie ontstaan die vergelijkbaar is met (verticale) buikligging. Bij een baby in gebogen houding kan de luchtweg door de achterste keelholte geheel of gedeeltelijk worden afgesloten, waardoor verstikkingsgevaar ontstaat. In Canada en de Verenigde Staten heeft dat na sterfgevallen geleid tot het uit de markt halen van enkele typen horizontale draagdoeken (slings of babybags). In de genoemde landen en in Australië en Nieuw-Zeeland wordt sindsdien gewaarschuwd voor de potentiële risico's bij gebruik van draagzakken voor jonge baby’s tot 4 maanden.

Aanbieders van horizontaal te gebruiken babybags in Nederland melden dat hun product voldoet aan de Europese norm, maar dat is misleidend. Norm EN 13209-2 geldt alleen voor zakken waarin een kind verticaal wordt gedragen. Bovendien biedt geen enkele Europese norm een garantie voor veiligheid bij gebruik van een product.

Extra voorzichtigheid is ook bij gebruik van als veilig aangeboden draagdoeken verstandig. Hoe jonger de baby, hoe kwetsbaarder. Houd bij prematuren rekening met een achterstand in ontwikkeling gelijk aan de periode van vroeggeboorte. Blijf op uw hoede voor adembelemmering en warmtestuwing. Let op houding en ondersteuning. Vermijd dat de kin op de borst zakt en de benen tegen het lichaam zijn opgetrokken. Zorg ervoor dat u altijd het gezicht van de baby kunt zien. Het is een wijdverbreid misverstand dat een baby door stof heen zou kunnen ademen.

Producten

 • Infantino Sling Rider
 • Wendy Bellissimo
 • Lodger Shelter
 • Prémaxx Babybag

Infantino Sling Rider en Wendy Bellissimo
Beide babydraagzakken (babybags) zijn eind maart 2010 in de Verenigde Staten en Canada op grote schaal uit de handel genomen. Dat gebeurde op last van een Amerikaanse toezichthouder die verband ziet tussen deze producten en de dood van tenminste 14 jonge baby’s. In Nederland, waar enkele tientallen van deze draagzakken zijn verkocht, waarschuwde de Voedsel en Waren Autoriteit tegen het gebruik. Gebruik de genoemde slings in geen geval, maar wees bij alle typen babybags bewust van de risico’s.

Deel dit met je netwerk