Autostoeltje

Een autostoeltje is bedoeld om een kind te vervoeren met zo min mogelijk risico bij ongelukken. Voor kinderen tot 1,35 m is gebruik van een speciaal stoeltje in de auto wettelijk verplicht. Voor zuigelingen een goedgekeurde, op de achterbank vast te zetten babyreiswieg waarin de baby met het hoofd in de rijrichting ligt.

Advies

  • Zorg voor een goedgekeurd, passend stoeltje, waarin de baby kan liggen of niet zo rechtop zit dat het hoofd naar voren kan knikken.
  • Houd toezicht zo lang u onderweg bent en laat de baby niet na het verlaten van de auto in het stoeltje doorslapen.
  • Om een baby veilig te vervoeren dient het autostoeltje tegen de rijrichting in te worden geplaatst en met een driepuntsgordel te worden vastgezet. De baby zelf wordt met een Y-gordel vastgezet.

Beoordeling

In een Nieuwzeelandse studie (2006) is geconstateerd dat jonge baby’s een zogeheten ALTE (apparent life threatening event = ogenschijnlijk levensbedreigende gebeurtenis – het kind wordt bleek, blauw of slap) kan overkomen als zij in een verkeerde houding of te lang – na aankomst ook in huis - in een autostoeltje slapen. Bij reconstructie van voorgekomen gevallen bleek dat het naar verhouding grote hoofd van een baby met de kin tegen de borst was gezakt, waardoor de ademhaling op zijn minst werd bemoeilijkt. Een andere studie (2009) signaleert extra’s risico’s voor jonge baby’s, vooral als zij te vroeg geboren, verkouden of grieperig zijn, verhoging hebben of bepaalde (hart)afwijkingen.
Vaak en langdurig liggen in een auto- of wipstoeltje verhoogt ook nog de kans op ontwikkeling van een plat of scheef hoofd.
Om een baby veilig te vervoeren dient het autostoeltje tegen de rijrichting in te worden geplaatst en met een driepuntsgordel te worden vastgezet. Het kind zelf wordt met een Y-gordel vastgezet. Steeds meer nieuwe auto’s zijn uitgerust met een zogeheten Isofix-systeem waarmee een stoeltje kan worden vastgezet. Raadpleeg daarvoor de gebruiksaanwijzing. Meer informatie op: www.veiligheid.nl.

 

Deel dit met je netwerk