Op de juiste trefwoorden zijn op het wereldwijde internet vele pagina's te vinden met informatie over wiegendood. Veel van de aangeboden informatie is aantoonbaar niet (geheel) betrouwbaar of zelfs onjuist, achterhaald of commercieel beïnvloed. Op deze pagina wordt uitsluitend verwezen naar betrouwbare sites.

Using the appropriate keywords [entries] many pages are to be found on the world wide web [internet] with information on cot death or crib death. Much of the information is demonstrably not [entirely] reliable or even wrong, out of date or commercially biased. On our pages exclusively links [cross references] to reliable sites are published.

Nederland / The Netherlands

Stichting Onderzoek en Preventie Zuigelingensterfte. Stimuleert onderzoek naar (oorzaken van) wiegendood. 
www.wiegedood.org

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Wetenschappelijke vereniging van kinderartsen. Zie onder ‘richtlijnen NVK’ onder meer Preventie Wiegendood (2007).
www.nvk.nl

Mijn Kinderarts
Feitelijke informatie over ziekten en gezondheid van baby’s en kinderen. Onder redactie van kinderarts Herman van Tinteren in samenwerking met de NVK.
www.mijnkinderarts.nl

Veiligheid NL (tot april 2012 Stichting Consument & Veiligheid)
Uitgebreide adviezen over veiligheid in en rondom het huis
www.veiligheid.nl

RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
www.rijksvaccinatieprogramma.nl

Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb
Nederlands kenniscentrum. In opdracht van de overheid worden klachten over bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins geregistreerd en onderzocht.
www.lareb.nl

Voedsel en Waren Autoriteit/Keuringsdienst van Waren
Onder meer het adres voor klachten over producten die risico's opleveren via gratis meldnummer 0800 0488.
www.vwa.nl
  

Internationaal

ISPID (International Society for the Study and Prevention of Perinatal and Infant Death)
International Wereldwijd samenwerkingsverband van wetenschappers die onderzoek doen naar SIDS (Sudden Infant Death Syndrome).
www.ispid.org

België / Belgium
Kind en Gezin, Vlaamse organisatie voor ouder- en kindzorg, die o.m. voorlicht over verantwoorde zorg voor baby's.
www.kindengezin.be 

Engeland en Wales
The Lullaby Trust (formerly The Foundation for the Study of Infant Death)
www.lullabytrust.org.uk

Verenigde Staten / United States of America
SIDS Alliance
www.sidsalliance.org

Australië
SIDSaustralia. Op deze site zijn preventieadviezen in vele talen te vinden, die als pdf kunnen worden gedownload.
www.sidsandkids.org

Argentinië / Argentina
Socieda Argentina de Pediatra/Síndrome Muerte Súbita del Lactante
www.sids.org.ar

Canada
Canadian Foundation for the Study of Infant Death
www.sidscanada.org

Denemarken / Denmark
Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød
www.spaedbarnsdoed.dk

Duitsland / Germany
GEPS-Deutschland
www.sids.de
www.schlafumgebung.de
www.schlaf-gut-baby.de

Frankrijk / France
Naître et Vivre
www.naitre-et-vivre.org

Italië / Italia
Associazione Semi per la SIDS 
www.sidsitalia.it

Nieuw-Zeeland
www.sids.org.nz

Noorwegen / Norway / Norge
Landsforeningen Uventet Barnedød
www.lub.no

Zwitserland / Schweiz
Elternvereinigung SIDS Schweiz
www.sids.ch

Deel dit met je netwerk