Preventie van wiegendood maakt onderdeel uit van de preventieve activiteiten van de JGZ. Door kennis over wiegendood te verspreiden en samenwerking hierin te zoeken met andere betrokken partijen ondersteunt het NCJ de JGZ-organisaties bij de preventie van wiegendood.

JGZ-organisaties
De JGZ is de expert op het gebied van preventie en levert door adviezen aan ouders over het voorkomen van wiegendood een belangrijke bijdrage aan de dalende prevalentiecijfers van wiegendood. Verder kunnen JGZ-professionals getroffen ouders ondersteunen en waar nodig doorverwijzen voor deskundige begeleiding.

Stichting onderzoek en preventie Zuigelingen sterfte   
Deze stichting bundelt de in Nederland aanwezige deskundigheid, beschikt over internationaal opgebouwde kennis en initieert wetenschappelijk onderzoek op het gebied van wiegendood.  
Website

Landelijke Werkgroep Wiegendood
De Landelijke Werkgroep Wiegendood (LWW) onderzoekt alle gevallen van wiegendood. Door het verzamelen van standaardgegevens over de voorgeschiedenis en de toedracht van het overlijden worden systematisch belangrijke gegevens verzameld om de kennis van wiegendood op peil te houden en verandering in risicofactoren tijdig te signaleren. Dit is van groot belang voor de preventie van wiegendood. De LWW maakt onderdeel uit van de Nederlandse vereniging van Kinderartsen (NVK)
Website 

Vereniging Ouders van Wiegedoodkinderen 
Vereniging Ouders van wiegedood kinderen heeft als doel het opvangen en steunen van getroffen ouders en andere nauw betrokkenen, het vergaren van kennis en het op basis daarvan geven van voorlichting, het stimuleren van onderzoek en preventie.
Website

Veiligheid.nl 
De autoriteit op het gebied van veiligheid. De organisatie zet zich in om onze woon-, werk- en leefomgeving veiliger te maken. En om mensen meer grip te geven op hun eigen veiligheid. 
Ook veiligheidsadvies over preventie wiegendood is beschikbaar.
Website

NCJ
Het NCJ is hét innovatie- en kenniscentrum voor de jeugdgezondheidszorg in Nederland en ondersteunt JGZ-organisaties met innovaties, kennis en de invoering van instrumenten. Het NCJ verbindt iedereen die kan bijdragen aan een betere JGZ, zodat professionals in de JGZ in het belang van kind, jongere, ouders en opvoeders de preventieve activiteiten op hoogwaardige kwalitatieve wijze kunnen aanbieden.

Met betrekking tot de preventie van wiegendood voert het NCJ de volgende activiteiten uit:

  • Bieden van betrouwbare informatie over (preventie) wiegendood aan professionals en ouders via de website Wiegendood
  • Coördinatie beantwoorden vragen van ouders en professionals 
  • Coördinatie beoordeling  nieuwe producten in kader preventie wiegendood
  • Expertpool instellen
  • Faciliteren adviescommissie Wiegendood

 

‚Äč

Deel dit met je netwerk