Adviescommissie en expertpool

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) heeft een  Adviescommissie Preventie Wiegendood ingesteld. Deze adviescommissie met deskundigen geeft het NCJ advies op gebied van de preventie van wiegendood.
Daarnaast wordt het NCJ bijgestaan door een expertpool van deskundigen die, waar nodig, ondersteuning bieden bij het beantwoorden van vragen over wiegendood en babyproducten.

De Adviescommissie heeft als taak het NCJ gevraagd en ongevraagd te adviseren over:

 • Het wetenschappelijk onderzoek over preventie van wiegendood en de mogelijke gevolgen die hieruit voortkomen voor de taken van het NCJ op het terrein van de preventie van wiegendood; 
 • De doorontwikkeling van methodieken en/of interventies op het terrein van preventie van wiegendood; 
 • Ontwikkelingen en/of bevindingen die relevant zijn voor de kwaliteit van de activiteiten van het NCJ op het terrein van preventie van wiegendood.

Samenstelling Adviescommissie Wiegendood 

De Adviescommissie Wiegendood bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en 5 leden, die op grond van hun expertise zijn benoemd op persoonlijke titel.


Voorzitter: de heer .G. van der Wal

Leden

 • mevrouw M. Schutte, jeugdarts
 • mevrouw K. Mulder, jeugdverpleegkundige
 • mevrouw dr. M.P. L’Hoir, klinisch pedagoog, psychotherapeut
 • mevrouw dr. A.C. Engelberts, kinderarts
 • de heer Witlox

Expertpool

De expertpool ondersteunt het NCJ bij het beantwoorden van vragen, van ouders en professionals, over wiegendood en babyproductendie via de website dan wel telefonisch binnen komen.

Leden

 • mevrouw dr. A.C. Engelberts, kinderarts
 • mevrouw dr. M.P. L’Hoir, klinisch pedagoog, psychotherapeut
 • mevrouw dr. B.E. van Sleuwen, onderzoeker, bioloog
 • de heer dr. L.A. van Vlimmeren, kinderfysiotherapeut-senior onderzoeker
 • de heer dr. B. Semmekrot, kinderarts, neonatoloog
 • mevrouw dr. M.M. Boere-Boonekamp, jeugdarts, onderzoeker/docent UTwente
 • mevrouw dr. M. Cotterink, onderzoeker Veiligheid.nl
 • de heer drs. J.C. Mulder, kinderarts 

 

Voor meer informatie over de Adviescommissie en/of expertpool Preventie Wiegendood kunt u contact opnemen met Ondine Engelse via oengelse@ncj.nl of telefoonnummer 030-760 04 15

Deel dit met je netwerk