Vernieuwing JGZ

Het NCJ is het innovatie- en kenniscentrum voor de JGZ-sector. Samen met partners ontwikkelde het NCJ diverse ontwikkelagenda's voor het vernieuwen, versterken en verbinden van de JGZ-sector. De agenda's geven richting aan vernieuwing op technologisch en vakinhoudelijk vlak. Ook elementen als samenwerken en professionalisering komen aan bod.

Onze adviseurs helpen graag bij vraagstukken in jouw organisatie!
 

JGZ Nederland

In de overzichtskaart vind je alle JGZ-organisaties en alle lopende (digitale) JGZ-innovaties in Nederland. 

Bekijk de kaart  

JGZ Techagenda

Eén platform voor de JGZ waar digitale innovaties breed gebruikt kunnen worden.

Denk mee over de Techagenda

(Digitale) innovaties

Alle (digitale) innovaties uit de JGZ op één plek bij elkaar. Dat is een veelgehoorde wens die we willen realiseren. 

Lees meer over (digitale) innovaties


JGZ Preventieagenda

Preventiepijlers voor de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Gemaakt voor JGZ-organisaties samen met ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland.

Bekijk de preventiepijlers 

Innovatieatelier

Het landelijke JGZ innovatieatelier van het NCJ komt vijf keer per jaar samen in het innovatieatelier om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ.

Lees hoe jij kunt vernieuwen

Vakmanschapsagenda

Vakmanschap gaat over ervaring opdoen, blijven leren en werken vanuit waarden. Het ademt kwaliteit en passie en is een voorwaarde voor de beste jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Ga naar de Vakmanschapsagenda