Financiering en ANBI

Op grond van de jaarlijkse werkplannen ontvangt het NCJ een instellingssubsidie van het ministerie van VWS. In de beschikking voor deze subsidie is bepaald dat deze werkplannen voor uitvoering worden besproken met het ministerie. ZonMw is financier van de implementatie van richtlijnen door NCJ.

ANBI-gegevens

De Stichting Nederlandse Centrum Jeugdgezondheid is door de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). In het kader van de registratie als ANBI publiceert het NCJ de onderstaande gegevens:

 

 

 

 

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Trudy Dunnink

Telefoon: 06 - 53 97 53 27

E-mail: tdunnink@ncj.nl