Innovatie- en kenniscentrum

Het NCJ is het innovatie- en kenniscentrum voor de jeugdgezondheidszorg in Nederland. Het NCJ stimuleert vernieuwing van het vak, zet jeugdgezondheid op de agenda en maakt beproefde kennis toegankelijk.

Het NCJ verbindt iedereen die kan bijdragen aan een betere JGZ. Professionals met de ervaring uit de praktijk. Managers en beleidsmakers die vernieuwing in hun organisatie de ruimte geven. Belangenverenigingen die spreken namens ouders en kinderen. Het NCJ brengt mensen met elkaar in gesprek, belicht nieuwe ideeën en initiatieven en creëert een klimaat voor constructieve uitwisseling van ervaringen. Zodat uiteindelijk professionals in de JGZ hun werk kunnen doen in het belang van kind, jongere, ouders en opvoeders.

Innovatie- en kenniscentrum

Het NCJ richt zich op de JGZ en de uitvoerende organisaties die daarin actief zijn. Het NCJ ondersteunt JGZ-organisaties in innovaties en met kennis. Daarnaast vervult het NCJ een unieke ondersteunende rol naar JGZ-organisaties bij de implementatie van instrumenten. Het NCJ legt een nadrukkelijke koppeling tussen ontwikkeling, implementatie en borging van innovatie en kennis in de JGZ. Het NCJ draagt zo bij aan het vernieuwen, verbinden en versterken van de JGZ, zowel op het niveau van de uitvoering als op beleidsniveau.

Unieke positie

Het NCJ onderscheidt zich van brancheorganisaties, zoals ActiZ, GGD GHOR Nederland en VNG, en van de beroepsverenigingen doordat het niet aan belangenbehartiging doet. Wel legt het NCJ verbinding tussen de veldpartijen in de JGZ door een breed gedragen lijn te bevorderen over de inhoudelijke koers en ontwikkeling van de JGZ. Het NCJ richt zich met haar activiteiten vooral op de inhoudelijke ondersteuning van de JGZ-organisaties en is daarin proactief en gericht op vernieuwing van de JGZ. Het NCJ neemt een stimulerende en prikkelende rol in om JGZ-organisaties te bewegen en te ondersteunen de slagen naar vernieuwing te (kunnen) maken. 

Deel dit met je netwerk

Voor wie?

Het NCJ richt in eerste instantie op professionals in JGZ-organisaties. Managers, stafmedewerkers, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten.

Hierin werken we nauw samen met verenigingen die de belangen van ouders en kinderen vertegenwoordigen.