Richtlijnen adviescommisie

Op 26 maart 2012 is de Richtlijn Advies - en Autorisatie Commissie (RAC) nieuwe stijl van start gegaan. De taak van de RAC is adviseren over de (toepasbaarheid en uitvoerbaarheid van) richtlijnen voor de JGZ en deze te autoriseren.

De RAC heeft een onafhankelijk voorzitter, de heer Teus van Barneveld, directeur Kennisinstituut Medisch Specialisten. Afgevaardigden van de AJN, de V&VN, de NVDA, ActiZ en GGD GHOR Nederland zijn vaste leden van de RAC. De IGZ, ZonMw, het ministerie van VWS en de VNG zijn als waarnemers betrokken bij de RAC. Verder zijn er nieuwe adviseurs benoemd op de zetels implementatie, richtlijnontwikkeling en wetenschap. De voorzitter en adviseurs zijn op persoonlijke titel benoemd.

De AJN, V&VN en NVDA autoriseren de richtlijnen inhoudelijk, ActiZ en GGD GHOR NL randvoorwaardelijk. Na autorisatie verzorgd het NCJ de publicatie en verspreiding van de nieuwe JGZ-richtlijn en worden diverse implementatie activiteiten uitgevoerd.

Samenstelling RAC

Voorzitter
de heer ir. T.A. van Barneveld (op persoonlijke titel)
 
Vaste leden

Namens de AJN: mevrouw drs. M. Johannes en mevrouw drs. E. Coenen

Namens de V&VN fractie jeugd: mevrouw J. Rutten, MANP en mevrouw B. Allessie, MZO

Namens de NVDA: mevrouw Y. van Straten en mevrouw E. Visser

Namens Actiz: mevrouw M. Schipper

Namens GGD GHOR Nederland: mevrouw C. Groenendijk

 
Adviseurs

Richtlijnontwikkeling: mevrouw dr. L. de Vries (op persoonlijke titel)

Implementatie: de heer dr. R. de Jong (op persoonlijke titel)

Wetenschap: mevrouw dr. C. Rots (op persoonlijke titel)


Waarnemers

IGZ: de heer dr. F. van Leerdam

VNG: mevrouw drs. A. Derksen (agendalid)

VWS: mevrouw A. van Gent

ZonMw: mevrouw drs. M. Hubers


Secretariaat

Secretaris: mevrouw B. Sterkenburg (NCJ)

Plaatsvervangend secretaris: mevrouw T. Dunnink (NCJ)

Deel dit met je netwerk

Vragen?

Het NCJ voert het secretariaat van de commissie. Voor meer informatie over de JGZ-richtlijnen of de RAC kun je contact opnemen met Bronwynn Sterkenburg, secretaris van de RAC. Ook vastgestelde verslagen van de RAC kun je bij haar opvragen.