JGZ Panel

Vanaf 2012 is het NCJ begonnen met het vormgeven van een klantenpanel. Het klantenpanel bestaat uit personen van organisaties die belangen van kinderen en ouders vertegenwoordigen. Ook werken we samen het NJR om het geluid van de jongeren te horen. Doel is om het klantperspectief in producten van het NCJ en thema’s binnen de JGZ te versterken.

Deelname aan klantenpanel

Denkt u dat u een bijdrage kan leveren aan het NCJ Klantenpanel? U bent van harte welkom om aan te schuiven bij één van onze bijeenkomsten.

Dit betekent onder andere dat van u gevraagd wordt:

  • De wensen en behoeften t.a.v. de JGZ vanuit het klantperspectief kenbaar te maken en de JGZ daarover te adviseren.
  • Minimaal één keer per jaar bijeen te komen om te discussiëren over en reflecteren op een JGZ-gerelateerd onderwerp (bijvoorbeeld vragenlijsten).
  • Eventueel in voorkomende gevallen schriftelijk feedback te geven op producten / thema’s van het NCJ.
  • Eventueel aanvullend deel te nemen in, of via hun netwerk te ondersteunen bij , werkgroepen die gerelateerd zijn aan lopende projecten uit het werkplan van het NCJ. 

Deel dit met je netwerk