Hans Butselaar


Hans Butselaar is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond. Die organisatie verzorgt voor 14 gemeenten de preventieve jeugdgezondheidszorg.

Hans is jurist en heeft eerder diverse functies bekleed in het domein van Justitie en Veiligheid. Hij begon bij het Openbaar Ministerie en werkte vervolgens in het bestuur van drie rechtbanken. Toen volgde de overstap als directeur van een Justitiële Jeugdinrichting. Voorafgaand aan zijn huidige functie was hij binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen verantwoordelijk voor alle jeugdinrichtingen in Nederland en de vreemdelingenbewaring.

Sinds februari 2019 maakt Hans deel uit van het bestuur van het NCJ.

Contact

Deel dit met je netwerk