Richtlijnen

De jeugdgezondheidszorg maakt steeds meer gebruik van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen. Deze leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het professioneel handelen in de JGZ. 

De wijze waarop de JGZ-richtlijnen tot stand komen,  geïmplementeerd en onderhouden worden is beschreven in de Notitie Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg - Procedures rond ontwikkeling, implementatie en onderhoud van richtlijnen jeugdgezondheidszorg-. Deze notitie  is tot stand gekomen na consultatie van de betrokken partijen en heeft de instemming van de beroepsverenigingen in de JGZ (AJN, V&VN en NVDA), ActiZ, GGD Nederland, ZonMw, VNG en NCJ.

In 2013 is bij ZonMw een vervolgprogramma gestart: Richtlijnen jeugdgezonheidszorg 2013-2017. Binnen dit programma financiert ZonMw de ontwikkeling en herziening van richtlijnen en van producten die de invoering van richtlijnen ondersteunen. Over het programma richtlijnen 2013- 2018 is meer te lezen op de site van ZonMw.

In 1998 is de eerste richtlijn (destijds nog standaard genoemd) gepubliceerd. Toen er steeds meer voor de jeugdgezondheidszorg relevante richtlijnen verschenen, is er voor gekozen om de ontwikkeling en implementatie in een apart programma onder te brengen. Het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheid 2007-2012 heeft geleid tot vijftien richtlijnen, waarvan er nog een aantal in ontwikkeling zijn. Kijk op de overzichtspagina welke JGZ-richtlijnen gepubliceerd zijn en welke in ontwikkeling zijn. Daar kan tevens doorgeklikt worden naar de richtlijnen en de implemetatietoolkitproducten en naar meer informatie over in ontwikkeling zijnde richtlijnen. 
Ook elders ontwikkelde richtlijnen die voor de JGZ relevant zijn en landelijke werkdocumenten zijn te vinden in de overzichtspagina.

Het NCJ ondersteunt JGZ-organisaties bij de invoering van richtlijnen. Hoe het NCJ dat doet lees je hier. Sinds 2012 zijn via de JGZ-academie e-learningmodules van een aantal richtlijnen beschikbaar, welke ontwikkeld zijn met financiële steun van ZonMw.

Contactpersoon

Trudy Dunnink

E-mail: tdunnink@ncj.nl