Nieuws 31 januari 2019

SamenStarten theoretisch goed onderbouwde interventie

De interventie SamenStarten is door de erkenningscommissie erkend als theoretisch goed onderbouwd. SamenStarten ondersteunt vanaf de geboorte de psychosociale ontwikkeling van het kind. Kenmerkend is het stapsgewijze volgsysteem, een specifieke gespreksmethodiek en de samenwerking tussen partners in het brede jeugddomein.

Aandacht aan psychosociale ontwikkeling

SamenStarten wordt toegepast door JGZ-professionals om vanaf de geboorte aandacht te besteden aan de psychosociale ontwikkeling. De JGZ-professionals bespreken met de ouders vijf domeinen, die van invloed kunnen zijn op de psychosociale ontwikkeling: competentie ouder, rol partner, sociaal netwerk, gebeurtenissen en omstandigheden en welbevinden kind. Tijdens de SamenStarten-gesprekken staat het versterken van de ouders en zorg op maat centraal.

De erkenningscommissie beschrijft SamenStarten als een waardevolle en goed uitvoerbare interventie. Sterke punten zijn volgens de commissie de positieve benadering en de samenwerking tussen de diverse ketenpartners. Daarnaast vindt de commissie dat er voldoende aandacht is voor de kwaliteit (scholing) en borging.

GA NAAR DE VOLLEDIGE BESCHRIJVING VAN SAMEN STARTEN >

Meer informatie:

Meer weten over SamenStarten of wil je SamenStarten binnen jouw organisatie implementeren? Bezoek voor meer informatie de SamenStarten-website of neem contact op met Natascha Hensen.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.